Търси

Vatican News
Втора Адвентна неделя Втора Адвентна неделя 

Коментар на Евангелието за 8 декември 2019 от отец Йоан Хаджиев

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за втората неделя на Адвента.

"Пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките Му" (Матей 3, 1-12)

Коментар на Евангелието за неделя 8 декември - отец Йоан Хаджиев

Скъпи братя и сестри,

Евангелието на Св. Матей ни среща със Св. Йоан Кръстител, който е знак за идването на спасението. Йоан се е родил и умрял за да възвести, че Исус от Назарет, синът на дърводелеца Йосиф и на Мария, е Месията. Кръстителят започва да проповядва обръщане на грешниците, понеже Христос е вече присъстващ сред своя народ.

Йоан, облечен с дреха от камилска вълна с кожен пояс, призовава всички към промяна на живота им и много от тях откликват на призива му и се кръщават. Той проповядва в пустинята, която е мястото на глада и жаждата, на смъртта и унищожението. И точно в това място, Бог решава да обяви словото на спасението. Пустинята е привилегировано място, където Бог избира своите пророци и говори на своя народ.

Фарисеите и садукеите също идват за да се кръстят, понеже разбират, че наистина секирата е при корена на дървото и ще отсече и тях. Но това е едно фалшиво обръщане, понеже не дава никакви плодове. Същите тези "обърнали се" ще искат смъртта на Исус. Нека търсим автентичната промяна на живота ни, понеже Бог очаква да го обожаваме "с дух и истина". Амин. 

07 Декември 2019, 15:28