Търси

Vatican News
Аудинеция за членовете на Конгрегацията за каноничните процеси за светците, по повод 50-годишнината от създаването и. Аудинеция за членовете на Конгрегацията за каноничните процеси за светците, по повод 50-годишнината от създаването и.   (Vatican Media)

Папа Франциск: „светците не са недостъпни човешки същества“

Папа Франциск прие на аудиенция на 12 декември членовете на Конгрегацията за каноничните процеси за светците, по повод 50-годишнината от създаването и. Точната дата е 8 май 1969, когато свети Павел VI решава да замени Конгрегацията на свещените обреди с две различни ведомства: Конгрегацията за каноничните процеси за светците и Конгрегацията за божествения култ. Задачата на Конгрегацията за каноничните процеси на светците е „признаването на светостта на онези, които са следвали вярно Христос“.

Адриана Мазоти - Димитър Ганчев - Ватикана

Папа Франциск отбелязва в словото си, че през тези 50 години Конгрегацията „е разгледала голям брой биографични и духовни профили на мъже и жени, за да ги представи като примери и водачи в християнския живот“.

„Големият брой беатификации и канонизации през последните десетилетия, означават, че светците не са недостъпни човешки същества, а са близо до нас и могат да ни подкрепят по пътя на живота – каза папата. Това са хора, които са изпитвали ежедневната тежест на живота с неговите успехи и неуспехи, намирайки в Господа силата винаги да се изправят и да продължат по пътя“.

Светостта „винаги съпътства живота на Църквата, продължи папата, често „по скрит начин“:

„Затова трябва да се научим да виждаме светостта в търпеливия Божи народ: в родителите, които отглеждат децата си с толкова много любов; в мъже и жени, които работят, за да осигурят насъщния хлаб у дома; в болни, във възрастни монахини, които продължават да се усмихват. [...] Това е светостта „от съседната драта” на тези, които живеят близо до нас и са отражение на Божието присъствие“.

Светостта е истинската светлина на Църквата, подчерта още папата, като посочи задачата на Конгрегацията за каноничните процеси за светците: „да провери различните изкази на героична святост“, която е на „най-скритата“:

„Това е ежедневна проверка, която още от далечното минало се провежда,  щателно и точно, с професионално умение в изучаването на процедурни и документални източници, с обективност и строгост за преценката относно мъченичеството, героичните добродетели, жертвата и чудото. Това са основни критерии, които се изискват от тежестта на разглежданата материя, от законодателството и от справедливите очаквания на Божия народ, който разчита на небесното заспъничество на светците и се вдъхновява от техния пример за живот“.

Франциск призова членовете на Конгрегацията да продължат своята работа, насочена към постигане на „пълна сигурност в провъзгласяването на светостта“. Специално се обърна към постулаторите, „да не се ръководят от материални визии и икономически интереси или от търсенето на собственото си лично утвърждение“, припомняйки, че „каноничните процеси за беатификация и канонизация са не само процедурни, а и духовни”.

Накрая папа Франциск подчерта значението на Конгрегацията за „разпространяване на съзнанието, че светостта е най-дълбоката нужда на всеки кръстен, душата на Църквата и приоритетният аспект на нейната мисия“.

12 Декември 2019, 12:49