Търси

Vatican News
Папа Франциск Папа Франциск 

Франциск отмени "папската тайна" за случаите на сексуални злоупотреби

С новата наредба папа Франциск прави достъпни за разследващите граждански власти свидетелствата от каноничните процеси.

Ватикан Нюз

Ватиканският пресцентър публикува два важни папски документа, с които Франциск отменя "папската тайна" при случаи на сексуално насилие и злоупотреба с малолетни, извършени от духовници, и променя нормата за престъплението на педопорнография, като определя за „тежко престъпление“ притежаването и разпространението на педопорнографски материали с участието на малолетни до 18 годишна възраст.

Историческо решение, плод на срещата на върха във Ватикана през февруари

Първият и най-важен документ е едикт, подписан от ватиканския държавен секретар, кардинал Пиетро Паролин, в който се оповестява, че на 4 декември т.г., папата е наредил да сеотмени "папската тайна" за жалбите, процесите и решенията отнасящи се до престъпленията, цитирани в член първи от наскоро публикувания папския документ под формата на Motu proprio „Vos estis lux mundi“ т.е за случаите на: насилие и сексуални актове, извършени под заплаха или злоупотреба с власт; злоупотреби над малолетни и уязвими хора; педопорнография; липсва на денонсиране и прикритие на злоупотребилите от страна на епископи и генерални настоятели на религиозни институти.

Новата инструкция уточнява, че „информациите трябва да бъдат третирани по начин, който да гарантира сигурността, интегритета и поверителността, установени от Каноническото право, за защитата на репутацията, имиджа и частната сфера на обвързаните лица“. Но тази „служебна тайна“  - се чете още в инструкцията - не възпрепятства изпълнението на задълженията, установени на всяко място от държавните закони », включително всякакви задължения за докладване, както и изпълнението на исканията от страна на гражданските съдебни власти. Освен това, на онзи, който докладва, който е жертва или свидетел, не може да бъде наложена каквато и да е забрана за премълчаване на фактите“.

Най-тежки престъпления

С втория едикт, отново подписан от кардинал Паролин, но също и от префекта на Конгрегацията за доктрината на вярата, кардинал Луис Ладария Ферер, се оповестява промянята на три члена от документа под формата на Motu proprio „Sacramentorum sanctitatis tutela“ от 2001 и с промени нанесени през 2010. Установява се, че попадат в категорията на най-тежки престъпления, от съдебната компетенция на Конгрегацията за доктрината на вярата, също „закупуването, притежаването или разпространението, с похотлива цел, на педопорнографски материали на малолетни до 18 годишна възраст от страна на духовник, по какъвто и да е начин и с каквото и да е средство“. До този момент възрастовата граница бе 14 години.

Накрая, в друг член, се позволява в случаи отнасящи се до тези най-тежки престъпления, ролята на „адвокат или прокурор“ да бъде изпълнявана също от миряни, имащи докторска степен по Каноническо право, а не само от свещеници.

17 Декември 2019, 13:11