Търси

Vatican News
Ватиканският апостолически архив Ватиканският апостолически архив 

Ватиканският таен архив промени името си във Ватикански апостолически архив

С апостолическо писмо под формата на Motu proprio папа Франциск промени името на Тайния ватикански архив, който от сега нататък ще бъде наричан Ватикански апостолически архив.

Светла Чалъкова – Ватикана

В апостолическото си писмо папа Франциск пояснява, че новата деноминация на Ватиканския архив преодолява недоразуменията свързани с термина „таен“ и откроява „тясната връзка на Римското седалище с Архива“.

С тази нова деноминация най-важния и известен историческо-изследователски център в света не променя своята идентичност, структура и мисия. Става въпрос за една институция, съхраняваща едно документално наследство, което е „безценно както за Католическата църква, така и универсалната култура“.

Докумен от Ватиканския апостолически архив
Докумен от Ватиканския апостолически архив

В документа папа Франциск проследява историята на Ватиканския архив и припомня неговото дългогодишно служение за Църквата, културата и учените от целия свят. Тайният ватикански архив винаги се е ползвал от силна почит и признателност, които все повече нарастват, както по причина на прогресивното отваряне на документацията за консултация, която от 2 март 2020 ще се разпростре до края на понтификата на Пий ХІІ, както и по причина на увеличаването на броя на изследователите, които всекидневно посещават архива и са подпомагани в техните научни изследвания.

Затова папа Франциск в апостолическото си писмо пояснява мотивите, подтикнали го да промени името на Ватиканския архив:

„Докато съществуваше – изтъква папата – съзнанието за тясната връзка между латинския език и произлизащите от него езици, нямаше нужда от разясняването или дори от оправдаването на наименованиетоArchivum Secretum. С прогресивните семантични промени, настъпили в съвременните езици и в културите и социалната чувствителност на различните нации, в по-голяма или по-малка степен,терминът „secretum“ (таен), поставен до Ватикански архив, започна да бъде подразбиран, да бъде „оцветяван“ в двусмислени, дори отрицателни нюанси. Загубвайки истинското значение на термина secretum и свързвайки инстинктивно неговата стойност към понятието, изразено от съвременната дума „таен“, в някой среди и области, дори с важно културно значение, този израз прие предразсъдъчния смисъл на „скрит“, да не бъде разкрит и отреден за малцина. Пълната противоположност на това, което винаги е бил и възнамерява да бъде Ватиканският таен архив“.

Документ от Ватиканския апостолически архив
Документ от Ватиканския апостолически архив

„Църквата – подчертава папата – не се страхува от историята, дори я обича, и би искала да я обича още повече и по-добре, както я обича Бог“. Поради тази причина Франциск нарежда „от сега нататък настоящия Ватикански таен архив, без нищо да променя от своята идентичност, структура и мисия, да бъде деноминиран Ватикански апостолически архив. Като потвърждава ефективната воля да бъде в служба на Църквата и културата, папата откроява, че новата деноминация подчертава тясната връзка на Римския престол с Архива, който е незаменимо средство за Петровото служение. Същевременно папата подчертава непосредствената му зависимост от Римския първосвещеник, така както се случи при деноминацията на Ватиканската апостолическа библиотека.

28 Октомври 2019, 13:18