Търси

Vatican News

Папата към ООН: работете честно, смело и отговорно за климата

Честност, смелост, отговорност. Това са трите ключови думи, според папа Франциск, за да се справим с климатичните промени, преди да е станало късно. Франциск говори за това в своето видеопослание към участниците в срещата на върха за климата „Climate Action Summit 2019“, която се провежда в рамките на Генералната асамблея на ООН. Предлагаме ви пълният текст на папското видеопослание.

Светла Чалъкова – Ватикана

„Поздравявам участниците в срещата на върха на ООН 2019 за климата. Бих желал да благодаря на Генералния секретар на Обединените нации, г-н Антонио Гутереш, за свикването на тази среща, така както и за това, че привлече вниманието на държавните и правителствени глави – и на цялата международна общност и световното обществено мнение – над един най-сериозните и тревожни феномени на нашето време: климатичната промяна.

Става въпрос за едно от основните предизвикателства, с които трябва да се справим и затова човечеството е призовано да подхранва три големи морални качества: честност, отговорност и смелост.

С Парижкото споразумение от 12 декември 2015, международната общност осъзна неотложността и необходимостта да се даде колективен отговор за сътрудничество в изграждането на нашия общ дом. Въпреки това, четири години след това историческо споразумение, се наблюдава как поетите ангажименти от държавите все още са много „течни“ и далеч от постигането на поставените цели.

Дори ситуацията да не е добра и планетата да страда, прозорецът за една възможност е все още отворен. Все още. Все още сме навреме. Нека не позволяваме да се затвори.

Редом до многобройните инициативи, не само от страна на правителствата, но и от цялото гражданско общество, е необходимо да се запитаме, дали съществува една реална политическа воля за отпускането на по-големи човешки, финансови и технологични ресурси за смекчаването на отрицателните ефекти от климатичните промени и да се помогне на най-бедните и уязвими населения, които са тези, страдащи най-много от това.

Дори ситуацията да не е добра и планетата да страда, прозорецът за една възможност все още е отворен. Все още. Все още сме навреме. Нека не позволяваме да се затвори. Нека го отворим с нашия ангажимент да подхранваме цялостното човешко развитие, за да гарантираме на бъдещите поколения един по-добър живот. Бъдещето е тяхно, не наше. „Въпреки че постиндустриалната епоха би могла да остане в историята със своята историческа безотговорност, все пак има надежда човечеството от зората на ХХІ век да бъде запомнено с това, че щедро се е нагърбило с решаването на най-тежките задачи, които стоят пред него“ (Laudato Si’, 165).

С честност, отговорност и смелост трябва да поставим нашата интелигентност в „служба на един друг вид напредък, по-здравословен, по-човешки, по-социален и по-цялостен (Laudato Si’, 112), който да е в състояние да задейства една икономика в служба на човека, за изграждането на мира и опазването на околната среда.

Проблемът с изменението на климата е свързан с въпросите на етиката, равенството и социалната справедливост. Настоящата ситуация на упадък на околната среда е свързана с човешкия, етичен и социален упадък, който виждаме всеки ден. И това ни задължава да размишляваме върху значението на нашите модели на потребление и производство, както и върху процесите на образование и осведоменост, за да ги направим съгласувани с човешкото достойнство. Изправени сме пред „едно предизвикателство на цивилизацията“ в полза на общото благо. А това е ясно, както е ясно, че има голямо разнообразие от решения, които са достъпни за всички, ако приемем на лично и социално ниво, един начин на живот, който въплъщава честността, смелостта и отговорността.

Бих искал тези три ключови думи – честност, смелост и отговорност – да заемат централно място във вашата работа днес и за в бъдеще, която придружавам от тук с моите най-добри пожелания и с моята молитва. Благодаря много!“.

24 Септември 2019, 09:15