Търси

Vatican News

Августинците: свидетели на живото и видимо милосърдие на Църквата

Папа Франциск прие на аудиенция във Ватикана братята от Ордена на свети Августин, пред които подчерта, че „търсенето на Бог не може да бъде затъмнено от други цели, макар щедри и апостолски. Кръстът е мярката на любовта“, каза папата.

Амедео Ломонако – Светла Чалъкова – Ватикана

Първото предизвикателство за богопосветените е „да трупат опит от Бог и да Го опознават заедно, за да Го показват ясно, смело, безкомпромисно и без колебание на този свят“. Това каза папа Франциск на аудиенцията с участниците в Генералния капитул на Ордена на свети Августин, на които припомни „основното предизвикателство“ за богопосветените, и изтъкна, че още от началото свидетелството на Църквата предоставя едно „привилегировано свидетелство за постоянното търсене на Бог и за единствената и неделима любов за Христос“. Без този конкретен знак – поясни той – „има опасност милосърдието, което вдъхновява цялата Църква, да се охлади“.

„Вие, Августинците, сте призовани да свидетелствате това сърдечно, живо, видимо и заразително милосърдие на Църквата, чрез един колективен живот, показващ ясно присъствието на Възкръсналия и на неговия Дух. Единството в милосърдието – както обясняват добре вашите Конституции – е централна точка в опита и духовността на свети Августин и основа за целия августински живот“.  

Със сърце насочено към Бог

Животът в общността – прибави папата, цитирайки Апостолическото насърчение Gaudete et exsultate, е направен от „многобройни малки всекидневни детайли: „Общността, която съхранява малките особености на любовта, където членовете се грижат едни за други и са едно отворено и евангелизиращо пространство, е място за присъствието на Възкръсналия, който я освещава според промисъла на Отца. Не е възможно да се поддържа жив пламъка на братската любов – подчерта Светия отец – ако не сме насочили сърцето си към Бог. Да се живее с една само душа и сърце, насочени към Бог, както посочва свети Августин в Правилото, означава да се служи на Църквата и на човечеството“.

„Вашите сърца трябва винаги да са насочени към Бог! Винаги! Всеки член от общността трябва се стреми, като първа „свята цел“ всеки ден, към търсенето на Бог, и да позволи на Бог да го търси. Този стремеж трябва да бъде заявен, изповядван, свидетелстван между вас без фалшива скромност. Търсенето на Бог не може да бъде затъмнено от други цели, макар щедри и апостолски. Защото това е първия апостолат. Тук сме – трябва да казвате всеки ден помежду си – защото вървим към Бог. И тъй като Бог е Любов, се върви към Него в любовта“.

Пътя на милосърдието

Да се върви заедно към Бог и да се служи на Неговия народ, означава също да се разпознае в милосърдието, центъра на религиозния живот. От милосърдието, както припомни отец Агостино Трапе, трябва да произлиза всяка мисъл, всяко чувство, всяко поведение, всяко действие“

„„Ако искаш да узнаеш дали си получил Духа, запитай твоето сърце, за да не рискуваш да имаш тайнството, но не неговия ефект. Запитай сърцето си и ако там има любов към брата, бъди спокоен. Не съществува любов без Духа на Бог, защото свети Павел казва: „Любовта на Бог бе излята в нашето сърце посредством Светия Дух, който ни бе даден“ (Свети Августин).“

Генералният капитул

186-тия Генерален капитул на Ордена на свети Августин бе открит на 1 септември в Рим. Този капитул се провежда на всеки шест години. Първият бе проведен в Рим през 1244 г. Става въпрос за момент на проверка за извървения път и предоставя възможността да се гледа напред, търсейки отговори на съвременните предизвикателства на обществото и на Църквата.

13 Септември 2019, 11:39