Търси

Vatican News
Папа Франциск Папа Франциск 

Знаците на времената(10 )

Както Йоан XXII, така и папа Франциск говорят за внимателен прочит на "знаците на времената", с убеждението, че Църквата и християните трябва непрестанно да се обновяват.

Димитър Ганчев-Ватикана

Изразът "знаците на времената", станал популярен благодарение на Йоан XXIII, се намира в декрета на Втория Ватикански Събор за служението и свещеническия живот (Presbyterorum ordinis, n.9) и в началото на Пастирската конституция за съвременния свят Gaudium et spes (Радост и надежда): "постоянно задължение на Църквата е да изследва знаците на времето и да ги тълкува по подходящ начин  в светлината на Евангелието, така че всяко поколение да може да отговори на вечните въпроси на хората за смисъла на сегашния и бъдещия живот и на техните взаимоотношения ”(GS, n. 4). Спешният призив на Папата да се тълкуват събитията в живота идва от самия Исус, който изкушаван от фарисеи и садукеи да им покаже личба от небето, отговаря: „Лицемерци, вида на небето умеете да разпознавате, а личбите на времената не можете ли? (Мат. 16, 2-3)

Внимателен към знаците на времената, Йоан XXIII организира Втория Ватикански събор, който да преведе Църквата към съвремието, с убеждението, че Църквата трябва да се срещне с другите култури и традиции без да ги променя или абсорбира; насърчава икуменизма и мира; накара всички хора, дори некатолици и отдалечените, да почувстват Божието приятелство; успява да заговори на хората отвъд желязната завеса в страните от Източна Европа; диалогира с най-големите политици на своето време: Хрушчов, Кенеди, Де Гол, със стремежа да уравновеси и хармонизира Изтока, Запада и Третия свят.

Петте години на понтификат на папа Бергольо могат да се изразят с една дума: обновление. „Времената се променят и ние, християните, трябва непрекъснато да се променяме“:  с тези думи папа Франциск закрива Синода през 2015. Посланието е ясно: обновление, но под знака на Евангелието: "Ние трябва да се променим - призова Бергольо християните на традиционната литургия в Санта Марта. Да бъдем крепки във вярата в Исус Христос и крепки в истината на Евангелието, но нашето отношение и действие трябва да бъдат ръководени според знаците на времето". „Ние сме свободни поради дара на свободата, който ни даде Исус Христос, но нашата задача е да видим какво се случва вътре в нас, да разпознаваме нашите чувства и мисли; но също какво се случва извън нас и разпознаваме знаците на времената. В мълчание,  размишление и молитва". „Времената се променят, а християнската мъдрост е в това да разпознава тези промени, да разпознава различните времена и знаците на времето“. Това означава, че християните не трябва да бъдат конформисти“.

Понякога, езикът на Франциск може да не се харесва, може да изглежда твърд, но това е стимул винаги да преосмисляме своята вяра, да не се приема за даденост и да не попадаме в клопката на онези, които се представят за близки: лицемерието. „Вярата, която не ни поставя в криза - казва той - е вяра в криза; вяра, която не ни кара да израстваме е вяра, която трябва да израства; вяра, която не ни задава въпроси, е вяра за която трябва да се запитаме; вяра, която не ни одухотворява, е вяра, която трябва да бъде одухотворена; вяра, която не ни разстройва, е вяра, която трябва да бъде разстроена”. Защото един Бог, който става човек и умира, разпнат за нас и възкръсва, не може да не разстройва“.

Понтификатът на Франциск е истинска културна революция. Аржентинският папа е жива изненада, непредвидим феномен, който прави безсънни нощите на ония, които смятат Църквата като нещо закостеняло и статично, неспособна да промени света. Според него, да си вярващ в днешно време означава „да поемеш собствената отговорност за обръщане на сърцето, за споделяне благата на мира, справедливостта , помирението и зачитане на творението“. Иновативен е начина по който гледа към, обществото, човека и неговия стил на живот. Единственият компас в живота е Евангелието.

Със съзнанието, че всяка християнска общност трябва да изпраща апостоли по краищата на света, за да известяват Евангелието, Франциск  посочва циркулярната евангелизация: мисия към света, но и към собствената Църква. Това е евангелизация, която не само дава, а и приема; размяна на опит, който обогатява отделните християнски общности. От пирамидално структурирано общество - с йерархии, висшестоящи и поданици, богати и бедни, интегрирани и отхвърлени – към циркулярно общество в което главен  принцип е солидарността и всеобщото братство,  всеки е брат за другия.

„Църквата е тайнство на спасение и затова е призвана да бъде винаги отворения дом на Отца. Църквата трябва да бъде символ на приемане, а не  митница, тя е бащин дом в който има място за всеки с неговия труден живот. Дори вратите на Тайнствата не трябва да се затварят по каквато и да е причина. Християнската общност е призвана да се превърне в Добрия самарянин, за да се сведе над наранените и оставените по пътя братя. Но е необходимо да не затваряме Исус в църквите. Той хлопа на вратата, за да излезе и да занесе живота в света“.

Франциск внася нов начин за представянето на човека. Както Джото за първи път изобразява сълзите и усмивката в една художествена творба, така Франциск преминава от статичното представяне на вътрешния свят на човека към реализма Проповедите му излизат от църквата и се преместват на площадите: „Да прегръщаме. Всички трябва да се научим да прегръщаме нуждаещите се, както Св.Франциск“. Това демонстрира с жестове и с личния си живот,  отколкото с думи. Демонстрира, че „Бог може да се срещне там, където Той се свидетелства“.

С избора на името на св.Франциск Асизки, папа Бергольо ясно показва желанието за една Църква с отворени врати, която умее да известява на всички Евангелието. Желае Църква, която рискува да бъде възприета по-скоро като „полева болница“, „ранена“ и „оцапана“, за да достигне и бъде сред хората, отколкото една болна и затворена в своите удобства Църква, сграбчила се за своята сигурност. Затова призовава за преодоляване на стила на защитата, негативизма и укоряването, предлагайки красотата на вярата, което означава срещата с Бог.

Историята на Световните младежки дни

Църквата е млада, когато е самата себе си“, казва пророчески Франциск в последното си Апостолическо насърчение посветено на младите хора. „Нека поискаме от Господ да освободи Църквата от онези, които искат да я застареят, да я фиксират в миналото, да я възпрат и я направят статична. Ние молим Господ да я освободи и от едно друго изкушение: да повярва, че е млада, като се поддава на всичко, което светът й предлага, маскирайки се като другите. И ако за много деца и младежи религията и Църквата са празни думи, "те стават чувствителни към Исус, когато е представен по атрактивен начин". Ето защо, „Църквата трябва да бъде готова да промени някои конкретни неща“.

За Франциск „младите хора не са бъдещето на света, а неговото настояще“. Затова те трябва да бъдат чути, а не да им се предоставят готови отговори и готови рецепти. Трябва да се търси положителното у тях и се начертаят пътища, там където другите виждат само стени.

Световният младежки ден в Панама 2019
29 Април 2019, 09:59