Търси

Vatican News
Папа Франциск с деца от педиатричния диспансер "Санта Марта" Папа Франциск с деца от педиатричния диспансер "Санта Марта" 

Папата: човешките права в центъра на всички политики

Папа Франциск отправи послание до конференцията, организирана от Папския Григориански университет по повод 70-та годишнина от Всеобщата декларация за човешките права. „Когато основните права са нарушени, всички сме призовани под отговорност, особено християните“, пише папата.

Светла Чалъкова – Ватикана

„Човешките права трябва да се поставят в центъра на политиките, включително онези на сътрудничество за развитието, дори това да означава да се върви срещу течението“. Това е апелът, който отправя папа Франциск в посланието си до участниците в Международната конференция за човешките права в съвременния свят, провеждаща се в Папския Григориански университет, в деня в който се отбеляза 70-та годишнина от Всеобщата декларация за човешките права и 25-та годишнина от Виенската декларация и програма за действие за закрилата на човешките права по света.

Човешките права в сървременния свят

В документа папа Франциск откроява, че „през годината, в  която се честват важните годишнини на тези международни юридически инструменти, е подходящ задълбоченият размисъл относно основата и зачитането на правата на човека в съвременния свят. Размисъл – пише папата – който се надявам, да се превърне  в предвестник на обновените усилия в полза на закрилата на човешкото достойноство, със специално внимание към най-уязвимите членове на общността“.

Многобройни форми на несправедливост

Папата изтъква, че в лицето на Декларацията „днес в света продължават да съществуват многобройни форми на несправедливост, подхранвани от ридуктивни антропологични виждания и от един икономически модел, основан на печалбата, който не се колебае да експлоатира, изхвъри, дори да убие човека. Докато една част от човечеството живее в изобилие, другата част вижда своето достойнство отхвърлено, презряно или потъпкано и своите основни права пренебрегнати или нарушени. Мисля си, между другото, за неродените, на които е отречено правото на живот; за онези, които нямат достъп до необходимите средства за един достоен живот; за всички изключени от едно подходящо образование; за онзи, който несправедливо е лишен от работа или принуден да работи като роб; за онези, които са задържани в нечовешки условия, подложени на изтезания или, на които е отказана възможността да се изкупят; за жертвите на насилствени отвличания и за техните семейства. Моите мисли са и за всички онези, които живеят в атмосфера, доминирана от подозрението и презрението, които са обект на насилия, дискриминация и нетолерантност заради своята расова, етническа, национална или религиозна принадлежност. Не мога, накрая, да не припомня и всички, които са подложени на многобройни нарушения на техните основни права в трагичния контекст на военните конфликти, докато безскрупулните търговци на смърт се обогатяват с цената на кръвта на техните братя и сестри“.

Зачитане на основните права на "невидимите" в обществото

„Изправени пред тези сериозни феномени, всички сме призовани под отговорност. Когато основните права са нарушавани или, когато се предпочитат едни в ущърб на други или, когато те са гарантирани само на определени групи, тогава се наблюдават сериозни несправедливости, които на свой ред подхранват конфликти с тежки последствия, както в лоното на отделните нации, така и в отношенията между тях. Ето защо, всеки един е призован да допринесе със смелост и решителност, в специфичността на своята роля, за зачитането на основните права на всеки човек, особено на „невидимите“: на многобройните гладни, жадни, голи, болни, чужденци и затворници (Мт. 25, 35-36), които живеят в периферията на обществото или са отхвърлени“.

Човешките права в центъра на политиките

„Тази необходимост от справедливост и солидарност има едно специфично значение за нас християните, защото самото Евангелие ни призовава да отправим погледа си към най-малките от нашите братя и сестри, бъдем състрадателни (Мт. 14, 14) и да се ангажираме конкретно, за да облекчим страданията им. Желая, по този случай – завършва папата – да отправя настойчив апел към всички имащи институционална отговорност, искайки от тях да поставят човешките права в центъра на политиките, включително на онези на сътрудничество за развитието, дори това да означава да се върви срещу течението“.

10 Декември 2018, 13:16