Търси

Vatican News
Папският латерански университет Папският латерански университет 

Папата насърчава популяризирането на мира в университетите

Папа Франциск учреди в Папския латерански университет обучителен курс в областта на „Мирните науки“ за „адекватна подготовка на настоящи и бъдещи посредници за помирение“, чрез специфично научно обучение за свещеници, богопосветени и миряни.

Джада Акуилино – Антония Иванова – Ватикана

Обучителен курс насърчаващ „адекватната подготовка на настоящи и бъдещи служители на мира“. Това се чете в писмото на папата до кардиналът викарий Анджело де Донатис, ректор на Папския латерански университет, учредявайки новия обучителен курс по „Мирни науки“ в същия папски университет. Посланието на Франциск бе прочетено от заместник-генералния секретар на Държавния секретариат, архиепископ Едгар Парра, при откриването на академичната година на университета в 246-та година от създаването му.

Диалог, способен да угаси омразата

В момент, в който  се „увеличава необходимостта за предотвратяването и разрешаването на конфликтите - пише Франциск в деня възпоменаващ блажен Джовани дела Паче – Църквата, в светлината на Евангелието се чувства изправена пред предизвикателството да вдъхнови и подкрепи всяка инициатива, гарантираща на народите и нациите един мирен живот, резултат на онзи истински диалог е способен угаси омразата, да изостави егоизма и самореференциалността, да превъзмогне желанията за власт и подтисничество над най-слабите и отхвърлените“. Оттук и призива на папата за „образователни усилия за изслушване и разбиране“, съчетани със „познанието и изучаването на ценностното наследство, познанията, и средствата, които могат да се преборят с тенденциите за изолация, затвореност и логиката на властта, които са носители на насилие и разрушение“.

„Средствата за помирение, форми на преходно правосъдие, гаранции за устойчиво развитие, за защитата а и съхранението на творението днес, са някои от инструментите, които могат да проправят пътя за мирното разрешаване на конфликти, за премахването на кариеризма и доминиращите позиции и по този начин да обучат хора посветени безрезервно, в служба на човешката кауза“.

Преодоляване на конфликтите, чрез дипломация

За да бъде „надежден посредник“ пред световното обществено мнение, Църквата - напомня папата, цитирайки Evangelii gaudum - е призована да подкрепя „решаването на проблемите, свързани с мира, хармонията, околната среда, човешки и граждански права“. Задача, изпълнявана и чрез действията, които Светия престол води към международната общност и нейните институции, работещи с инструментите на дипломацията за преодоляване на конфликти с мирни средства и посредничество, насърчаване и зачитане на основните права на човека, развитие интеграция на народите и страните.

Културно обновление

 „Централната роля“ в преследването на тази цел папата я поверява на университетският свят, символично място неразделно свързано с хуманизма, и което непрекъснато трябва да се обновява и обогатява“, за да съумее да породи едно „смело културно обновление, изисквано от настоящия момент". Тази роля се разпростира и до „световната мрежа на църковните университети“, насочвайки тази функция в перспектива на излизаща и мисионерска Църква“.

Възможно е да се посрещнат предизвикателствата на съвременния свят със способността да се отговори адекватно на съдържанието и съвместимостта в езика, преди всичко , за да се насочат към новите поколения. Ето защо това е задачата, която ни е поверена: да въплътим Божието Слово за Църквата и за човечеството от третото хилядолетие. И правейки това, е важно студентите и преподавателите да се чувстват като поклонници, призовани да прогласяват Благата вест на всички народи, без да се страхуват да рискуват и мечтаят за мир за всички хора и всички народи.

Интер и трансдисциплинарност

Следователно, поверявайки на Папския латерански университет, който „ участва по специфичен начин в мисията на Епископа на Рим", цикълът на изучаване на науките за мира, с „направлението“, възложено на Ректора, Папата настоява за „академичен цикъл, който да съчетава богословската, философската, юридическата, икономическата и социалната сфера, според критерия за интер и трансдисциплинарност“ .

По този начин структурата на учебните програми, ще се възползва от конкурентостта на курсовете, преподавани от факултетите и институтите на Латеранския университет, за да придадат академичните степени, като бакалавърска и магистърска степен, съответно при завършване на първия тригодишен цикъл и двугодишен курс на специализация.

Обучение на свещеници, богопосветени и миряни

Папа Франциск настоява да се гарантира  „специфично научно образувание за свещеници, богопосветени и миряни“: на Мирните науки ще могат да „гледат с увереност“  диоцезалните епископи, военните ординарии (военен епископ), епископските конференции, генералните настоятели на различните форми на богопосветен живот, отговорниците на мирските асоциации и движения, така и всички заинтересувани“.

„Изправени пред тази задача, пожелавам в ежедневнатата служба към свети Петровото седалище,  цялата университетска латеранска общност  - преподаватели, студенти и ученици и служители – да се чувства ангажирана с посяването на семената на културата на мира. Работа, която започва с изслушване, професионализъм и всеотдайност, винаги придружена от смирение, кротост и готовност да направи всичко за всеки.

Св.св. Йоан XXIII и Павел VI

И накрая, папата поставя „новия плод за грижата на Църквата" под закрилата на своите предшественици, светите Йоан XXIII и Павел VI, които са „истински вестители на мира в света“, допринесли много за "развитието" на педагогиката, и го поверява на Богородица -  Царица на Мира, така че тя да може помогне да се разбере и живее онова, братство, към което призовава сърцето на нейния Син иска и от което произлиза истинският мир“.

12 Ноември 2018, 15:33