Търси

Vatican News
Папа Франциск сред членовете на Нацианалната асоциация на държавната полиция Папа Франциск сред членовете на Нацианалната асоциация на държавната полиция 

Папата към италианската полиция: бъдете винаги близо до последните

В празника на Свети Михаил Архангел, покровител на италианската полиция, папа Франциск прие във Ватикана 7000 полицейски служители с техните семейства, на които припомни посланието на солидарност и споделяне, което всеки ден предават на всички.

Светла Чалъкова – Ватикана

„Когато липсват законността и сигурността най-слабите от обществото са първите ощетени, защото имат по-малко средства за да се защитят и погрижат за себе си. Всяка несправедливост засяга преди всичко най-бедните и всички онези, които по различни начини могат да се нарекат „последни“. Това каза папа Франциск в словото си на аудиенцията във ватиканската аула „Павел VІ“ с членовете на Националната асоциация на Държавната полиция, които прие по повод празника на Свети Михаил Архангел, техен покровител.

Светият отец припомни, че Асоциацията „обединява всички полицейски служители: тези все още в служба, и тези, които въпреки, че са приключили своето служение, се чувстват все още част от полицията и насърчават нейните идеали. По този начин, спомагайки единството на всички нейни членове, в пенсия и в служба, се валоризира опита на възрастните членове и тяхното историческо-културно наследство, което не е изгубено, а предавано и укрепено. Допринася се за укрепването на връзката между поколенията, понякога за съжаление компрометирана в рамките на социалните взаимоотношения“, изтъкна папа Бергольо.

Папата определи Асоциацията като „едно семейство, отворено за всички онези, които искат да се ангажират за общото благо; едно семейство, което иска да ангажира и приеме всеки граждани, за да разпространява културата на законността, почитта и сигурността. Без тези основи – прибави – нито един социален контекст не ще може да постигне общото благо, а ще се превърне рано или късно в плетеница от лични интереси, които не са свързани помежду си, дори са противоположни“.

Оттук папата спря размишлението си на факта, че „доброто на едно общество не е дадено от благоденствието на мнозинството или от зачитането на правата на „почти всички“. То е дадено от благото на общността, като съвкупност от човешки личности, където ако някой страда, всички членове страдат с него“.

Насочвайки мислите си към „последните“, папа Франциск ги индивидуализира в „онези, които напускат своята родна земя по причина на войната и бедността и трябва да започнат всичко отново в един напълно нов контекст; в онези, които за загубили работата и дома си и срещат трудности в издръжката на семейството; в онези, които са маргинализирани и болни, или са жертва на несправедливости и злоупотреби. Бъдете близо до всички тях“, призова настойчиво папа Франциск.

„Бъдете все повече и повече насърчители на любвеобилната грижа към хората, която е синтез на самите ваши идеали, знаейки, че тя е способна да породи нови човешки взаимоотношения и да даде живот на един по-справедлив ред“.

За папа Франциск е повод за удовлетворение и надежда „да види, колко много социални области“, са достигнати от инициативите на Асоциацията, „подтикнати не от вниманието към един отделен аспект от социалния живот, а от загрижеността за хората“. Оттук и благодарността на папа Франциск „за посланието на споделяне и солидарност“, което Асоциацията предава, „С вашия ангажимент вие допринасяте за вмъкването в тъканта на обществото на кваса на равенството и братството, който винаги дава изобилен плод. Ценностите на солидарността и мира, които в личността и посланието на Исус намират своята връхна точка, бяха и са все още и днес способни да обновят междуличностните и социални връзки. Именно това е и пожеланието за нашето време, знаейки, че когато прилагаме на практика милосърдната любов, тя променя света и историята, дори и да не долавяме веднага нейните ефекти“, завърши папата

29 Септември 2018, 13:26