Търси

Vatican News
Папата на аудиенцията за белгийската асоциация "Лоджа" Папата на аудиенцията за белгийската асоциация "Лоджа"  (© Servizio Fotografico L'Osservatore Romano)

Папата: да изграждаме мостове за културата на диалога

Папа Франциск прие на аудиенция на 12 май делегация на белгийската католическа асоциация „Лоджа“ (Loggia), католически организъм, чиято дейност е насочена към насърчаване на християнските ценности по главни теми в обществения дебат в сферите на икономиката, устойчивото развитие, политиката и религията.

Марко Гуера-Димитър Ганчев-Ватикана

Папа Франциск прие на аудиенция на 12 май  делегация на белгийската католическа асоциация „Лоджа“ (Loggia), католически организъм, чиято дейност е насочена към насърчаване на християнските ценности по главни теми в обществения дебат в сферите на икономиката, устойчивото развитие, политиката и религията.

В словото си Франциск благодари на 150-те членове експерти, като изтъкна, че „ в едно секуларизирано общество, в което някои се стремят да отричат религията, в най-съкровената част на човека“, целта на асоциацията показва, че истинската вяра съдържа дълбокото желание „човек да остави най-доброто от себе си  в земния си път“. Оттук и пожеланието на папа Бергольо асоциацията да зарази всички сфери на обществения дебат:

„Чрез вашето присъствие в обществения дебат и в медиите, вие свидетелствате, че избора да се следва Христос и приложението на неговите думи не е загуба за човечеството, а подпомага развитието на нашите таланти и компетентност предвид благото на всички, в служба за изграждането на едно по-справедливо, по-братско и по-хуманно общество, според законите на Божието сърце“.

Франциск насърчи членовете на асоциацията, чрез обществения дебат да покажат, че „Евангелието е път за хуманизиране в школата на Исус“, наш Господ и Учител, но „не като врагове, които посочват с пръст и обвиняват, а със смирение и уважение, неуморими за каузата на общото благо“. Всичко това да бъде придружавано от „голямото богатство на християнската традиция и Социалната доктрина на Църквата“.

„Изграждайте със смелост и постоянство мостове между хората, поколенията, различните социални и професионални среди, с особено внимание към малките, бедните и всички, които по един или друг начин, са изключени –насърчи накрая папата. Демонстрирайте, с думи  и дела, че вярата в Исус Христос не е синоним на затвореност, тъй като тя е дар Божи предложен на всички хора като път за освобождение от греха, тъгата, вътрешната празнота, изолацията и е извор на радост, която никой не може да отнеме“.

 

12 Май 2018, 17:57