Търси

Логото на Синода за синодалността Логото на Синода за синодалността 

Синод: започна изготвянето на Документа за северноамериканската континентална фаза

Работна група от делегати, представляващи 268-те епархии на Съединените щати и Канада, се събраха от 13 до 17 февруари в Орландо, Флорида, за разработването на отговора на работния текст от Божия народ на Северна Америка

Бернадет М. Рейс/Тициана Камписи – Светла Чалъкова - Ватикана

Десет делегати от Конференцията на католическите епископи на Съединените щати и 7 от канадския епископат са на работа от 13 и до 17 февруари в Орландо, Флорида, за да изготвят отговора на Божия народ на Северна Америка на Работния Документ от континенталната фаза на Синода относно синодалността. Докладът трябва да бъде представен на Генералния секретариат на Синода до 31 март и ще обобщи това, което се открои от 10-те виртуални континентални асамблеи, проведени между 14 декември и 25 януари на френски, испански и английски език. Именно онлайн срещите позволиха широкото участие на хора, които не биха могли да вземат участие в събранията поради липса на време или икономически затруднения, налагайки се да пътуват. На виртуалните срещи, които включваха момент на молитва, духовен размисъл, малки работни групи за слушане и споделяне, присъстваха от 3 до 5 делегати за всяка епархия, назначени от епископите, представляващи 268-те епархии на Съединените щати и Канада. Всеки прелат беше поканен да участва в една от виртуалните асамблеи.

Континенталният етап на Синода

Континенталният етап продължи „процеса на изслушване, диалог и разпознаване“, започнат в отделните епархии, като се фокусира върху тези три аспекта. Епископските конференции бяха помолени да работят в хармония с универсалната Църква. Използвайки работния документ на Синода, различни местни църкви бяха поканени да идентифицират онези прозрения, които в самия документ припомнят опита на тяхната територия, въпроси, които се нуждаят от допълнително внимание в следващите етапи на синодалния процес, както и приоритетите или често срещаните теми, които да бъдат изследвани и обсъдени на първата сесия на Синода, който ще се състои през октомври 2023 г.

Началото на синодалния път

Синодът за синодалността започна през октомври 2020 г. с национална фаза. Всяка епархия беше поканена да организира консултации, включващи не само членове на Католическата църква от всички сфери на живота, включително тези, които не участват активно, но и представители на други християнски вероизповедания, други религии и такива, които не изповядват никаква вяра. Самият папа Франциск поиска тези консултации, за да разбере по-добре как върви Църквата и как тя може да върви по-добре заедно с всеки човек. След това всяка епископска конференция представи синтез от тези консултации. Тези синтези допринесоха за изготвянето на работния документ за континенталната фаза, която стартира на 27 октомври 2022 г.

15 Февруари 2023, 14:02