Търси

Исус провъзгласява блаженствата Исус провъзгласява блаженствата 

Коментар на Евангелието за 13 февруари 2022 от отец Йоан Хаджиев

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелският откъс за VI обикновена неделя, в което Исус провъзгласява блаженствата, които, както казва папа Франциск, „са идентичната карта на християнина, защото очертават лицето на самия Исус, на неговия стил на живот“.

„Блажени бедните. Горко вам, богати“ (Лк. 6, 17.20-26)

Аудио коментар на Евангелието за VI обикновена неделя от отец Йоан Хаджиев

Скъпи братя и сестри,

Днес Св. Лука ни разказва за тълпите от нещастни хора, които са наобиколили Исус и които са дошли от близо и далеч. Те искат не само да се изцерят, но и да Го чуят, т.е. да излекуват и душите си. Често ние възприемаме болните като нещастни хора, които трябва да бъдат съжалявани. Било им е отнето нещо, което ние притежаваме. Смятаме се за щастливи, понеже не сме едни от тях.

Всеки един от нас иска да бъда щастлив, затова и Исус прави своята прочута реч за блаженствата, т.е. за щастието. За нас щастливи са тези, които имат пари, престижна работа и добро семейство. Исус показва истинския извор на щастието - съединението с Бог чрез вярата. Истински щастливи са бедните духом, плачещите, отхвърлените заради Сина човечески... Както нееднократно е говорил Христос, вярата изисква да направим радикални избори в живота си, което няма да бъде безболезнено.    

Животът е наистина кратък и това прави всичко относително - както щастието, така и нещастието. Всяко нещо има свое начало и свой край. По един прекрасен начин развива тази идея книга Еклисиаст. Нищо земно не е в състояние да утоли жаждата на човешката душа за щастие. Бог, който е самото Добро, може само да ни направи вечно щастливи. За да се оставим да бъдем спасени от Исус, трябва да претърпим малко страдания тук на земята, за да бъдем възнаградени с вечното щастие в рая. Амин.   

12 Февруари 2022, 22:14