Търси

Католиците по света Католиците по света 

Увеличава се броят на католиците по света, спад на званията

Статистически данни на Католическата църква, публикувани от агенция „Fides“, по случай 95-ия Световен ден на мисиите, който се отбелязва в неделя, 24 октомври

Нараства броят на католиците по света, +15,4 милиона, с изключение на Европа, единственият континент с обратна тенденция, където се отбелязва спад от 292 хиляди души. Това се данните на статистиките на Католическата църква, публикувани от агенция „Fides“ по случай 95-ия Световен ден на мисиите, който се отбелязва в неделя, 24 октомври.

Данните сочат, че католиците в света са 1.344.403.000 (от 7,7 милиарда души в цял свят), или увеличение с 15,4 милиона в сравнение с предходната година. По този начин процентът на католиците в световен мащаб достига 17,74%.

Броят на хората, които се падат на един свещеник, се е увеличил и тази година, с общо 215 души, достигайки цифрата 14.853. Църковните общности са почти непроменени, като отбелязват увеличение само с една единица спрямо предходната година, като стават 3026.

Общият брой на епископите в света е намалял с 13, като е станал 5.364. Общият брой на свещениците в света се е увеличил до 414.336 (+271). Богопосветените, които не са свещеници, намаляват за седма поредна година, с 646 единици, достигайки цифрата 50.295.

Броят на мисионерите миряни в света е 410.440, с глобално увеличение от 34.252 души, разпределени както следва: Европа (+277), Америка (+33.930), Океания (+29) и Африка (+566). Те намаляват в Азия (-550).

Епархийните свещеници в света са се увеличили в световен мащаб с 262 единици, ставайки 282.136, като и тази година те намаляват в Европа (-1,436) и в Океания (-30). Увеличенията са регистрирани в Африка (+1.061), Азия (+569), Америка (+98). Църковните свещеници са се увеличили общо с 9 и са 132.200. Има увеличение в Африка (+588), Азия (+1.420) и спад в Океания (-39), Европа (-1.172) и Америка (-788). Броят на постоянните дякони в света също се увеличава, тази година със 734 души, достигайки цифрата 48.238.

Намаляват навсякъде членовете на мъжките секуларни институти: те са общо 582, което означава -32. Същата е съдбата и на женските секуларни институти, намалени като цяло с 553 единици, с общо 20.913 членове. Те се увеличават само в Африка (+30). Статистиката също показва спад на академичните семинаристи, тази година с намаление в световен мащаб от 1822 единици, достигайки цифрата от 114.058.

В областта на образованието и възпитанието, Църквата ръководи 72.667 детски градини в цял свят, посещавани от 7.532.992 деца; 98.925 основни училища за 35.188.771 ученици; 49.552 средни училища за 19.370.763 ученици. Освен това, следи развитието на 2.395.540 гимназисти и 3.833.012 студенти.

Важно е и присъствието в институтите за благотворителна дейност и помощ, управлявани от Църквата, които включват (да споменем само някои данни), 5.245 болници, с най-голямо присъствие в Африка и Америка; 14.963 диспансера, предимно в Африка и Америка. И още, болници за прокажени, домове за стари хора и за хора с увреждания, домове за сираци и други.

man / VatNews

22 Октомври 2021, 11:20