Търси

Изцелението на глухия и заеклив човек, Мт. 7, 31-37 Изцелението на глухия и заеклив човек, Мт. 7, 31-37 

Коментар на Евангелието за 5 септември 2021 от отец Йоан Хаджиев

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира евангелския откъс за XXIII неделя през годината, в която се разказва за изцелението на един глух и заеклив човек. След като го изцелява, Исус заповядва на народа „никому да не казват. Но, колкото Той им забраняваше, толкова повече те разгласяваха и се чудеха и казваха: всичко хубаво върши: и глухите прави да чуват, и немите - да говорят“.

„Глухите прави да чуват, и немите - да говорят“ (Мк. 7, 31-37)

Аудио коментар на Евангелието за XXIII неделя от отец Йоан Хаджиев

Скъпи братя и сестри,

Днес виждаме как Исус пътува за да проповядва из езическите земи. Ненадейно Господ се среща с глухонемия или по-скоро хората довеждат страдалеца при Спасителя. Невъзможността да изразява своите мисли и да влиза в контакт с околните са отделяли болния от обществото, затова другите са трябвали да търсят помощ вместо него.

Хората са вярвали, че Исус има власт да върши чудеса. Вярвали са в него, затова са дошли при него с проблем, който по човешки е напълно неразрешим. Виждаме колко е голяма тяхната вяра, понеже ако разчитаха само на своя разум, биха се помислили, че това е пълен абсурд да са се очаква, че някой глухоням може да си върне сетивата, още повече само докосвайки ушите и слагайки плюнка на езика му. Но всъщност чудото става, когато Исус произнася на арамейски "Еффата", което веднага е проведено от Св. Марко като "Отвори се".

Страдалецът е трябвало да се отвори към външния свят, но още повече е трябвало да се отвори за Бога. Днес Исус казва и на нас "Еффата"! Имаме нужда се да се отворим за ближните, да се отворим за всичко това, което е извън рутината на ежедневието. Имаме нужда от един почти физически допир до Бога, чрез когото стават истински чудеса в живота на хората. Амин. 

04 Септември 2021, 16:16