Търси

Афганистански бежанци в Турция Афганистански бежанци в Турция 

Comece и Cec призовават за молитва и солидарност към Афганистан

В съвместна нота Европейските епископи и Църквите в Европа открояват тежката ситуация в Афганистан и призовават да се остави настрана реториката и да се предложи надежда и внимание на хората в затруднение. Що се отнася до бежанците те приканват за отварянето на хуманитарни коридори и за по-дълбок размисъл върху провала на войната.

Изабела Пиро – Светла Чалъкова – Ватикана

„Време е да покажем човечност сред жестокостта, пред която са изправени афганистанците, да покажем, че ценностите на Европейския съюз (ЕС) не са празна реторика, а практически ръководни принципи, които водят до действия, основани на етични стандарти, отвъд просто политически или икономически съображения”: това е един от силните пасажи, съдържащи се в съвместната декларация, публикувана  на 2 септември, от COMECE (Комисията на епископските конференции на Европейската общност) и от Cec (Конференцията на Църквите в Европа). Подписана от съответните им председатели, кардинал Жан-Клод Холерих и преподобен Кристиан Кригер, нотата отразява драматичната ситуация, която Кабул преживява след завръщането на талибаните на власт. Оттук и призивът „към молитва, солидарност и спешни действия“, особено за „защитата на най -уязвимите“.

Да работим за мира

Църквите в Европа изтъкват, че са „дълбоко шокирани“ и „особено притеснени“ от „страданието и безпомощността“, изпитани от афганистанското население, особено от онези, които все още трябва да бъдат евакуирани, и изразяват своята „дълбока солидарност с жените, момичетата, децата и хората с увреждания“. Затова всички участващи страни са поканени да „работят непрекъснато за мира чрез диалога и зачитането на върховенството на закона и основните човешки права на всички“, докато международната общност е призвана да „защитава хората, които са обект на потисничество и чийто живот е изложен на риск“. Сред тях са посочени „защитниците на човешките права, журналистите, хората на изкуството и членове на етнически и сексуални малцинства, както и християни и други религиозни общности“. Призовава се и за закрилата и сигурността на хуманитарните работници.

Внимание към най-уязвимите

Към Европейския съюз Comece и Cec препоръчват внимание при разпределението на помощта, така че тя да достигне „афганистанското население бързо и безопасно, по-специално най-уязвимите, без дискриминация и излишни административни пречки“, благодарение и на работата на „местни сигурни мрежи, включително на представители на гражданското общество и Църквата, които продължават да присъстват в страната и в региона, предоставяйки незаменими хуманитарни и социални услуги“. Мислите на Църквите в Европа се насочват и към „значителния приток на афганистански бежанци“ в съседните страни и извън тях: в тази перспектива ЕС се призовава да „ръководи усилията на солидарността на международната общност в помощ на афганистанците, бягащи от насилието и от терора“. На практика, става въпрос за „създаване на хуманитарни коридори за извеждането на бежанците от Афганистан“ и гарантиране на сигурното им пребиваване в самия Съюз, като по този начин се сложи край на депортациите. Също така защото – подчертава съвместната декларация - „афганистанските бежанци не трябва да се бъркат с икономически мигранти“. Следователно решенията за техния престой ще трябва да се вземат въз основа на „основните ценности на ЕС и ангажимента, поет към Европейската конвенция за правата на човека и Женевската конвенция“.

Провалът на войната

Заедно с това COMECE и Cec искат от международната общност „задълбочен размисъл върху провала на войната, изваждайки си поука за външната политика, политиката за сигурност, търговията и развитието“. По -специално за ЕС това ще означава да се преориентира към „насърчаването на сигурността и цялостното човешко развитие като основна стратегическа цел“ за европейския проект, който има за цел „мира и помирението“. И накрая, осъждайки „тероризма във всичките му форми и изрази“, Църквите в Европа призовават всички вярващи да се молят за Афганистан, за да може тази страна „да намери стабилност и мир, чрез зачитането на човешкото достойнство на всички“.

02 Септември 2021, 15:21