Търси

Папа Франциск в Халдейската католическа църква в Багдад Папа Франциск в Халдейската католическа църква в Багдад 

Синод на Халдейската църква. Сако: да вървим заедно, четейки знаците на времето

Църковно обновление, настоящата реформа на литургията и катехизиса, формирането на духовенството, положението на християните в Ирак. Това са основните точки от дневния ред на Синода на Халдейската църква, който се провежда от 9 до 14 август в Багдад

Лиза Дзенгарини – Светла Чалъкова – Ватикана

Работните сесии на Синода бяха въведени от кардинал Рафаел Сако, Халдейски патриарх на Вавилония, като представи работата на синода, който ще приключи в навечерието на Успение Богородично. Патриархът илюстрира темите от дневния ред, като фокусира вниманието върху две аксиоми: необходимостта да се върви заедно с автентично синодален дух и неотложността на обновлението, за да се отговори на културните и социалните промени на съвременността и на новите нужди на вярващите.

Сако: необходимо е вървим в пълно общение

„В настоящата фаза на социална и политическа несигурност и нестабилност в Ирак и в други страни от съществено значение е да вървим заедно в пълно общение и да дадем отговори, които не са стари и предварително опаковани, на въпросите и нуждите на хората. Като епископи, ние сме призовани да четем знаците на времето“, подчерта кардиналът в словото си.

За литургичната реформа

В тази перспектива се вписва и литургичната реформа, започната от Халдейската църква по инициатива на самия патриарх, за да стане тя „по-достъпна“ за вярващите. В тази връзка кардинал Сако отбеляза как „съдържанието, езикът и стилът“ на ритуалите, на възраст над хиляда години и родени в напълно различен контекст понякога са „отделени от чувствителността и обстоятелствата“ на съвременния свят. Ето защо той подчерта, че е, „нелогично да се придържаме дословно към тези ритуали. Необходим е културен обмен и Църквата е призвана да се обнови, за да подхранва вярващите в ежедневието им, изхождайки от предположението, че ритуалите са направени за тях, те са средство, а не цел. Трябва да мислим - продължи патриархът- за младите халдейци и родените в западните страни, които знаят малко или нищо за тези ритуали и затова са по-малко склонни да се молят, защото не намират съответствие с тяхното настояще, техния език, логика и култура“ . Оттук и подчертаната от Патриарха необходимост също да се актуализират катехизиса и възпитателните методи в хармония с променения културен и социален контекст.

Иракските християни: да просветлим съвестта

Положението на християните в Ирак е сред другите въпроси, засегнати в словото му. В тази връзка кардинал Сако подчерта, че в сложни контексти като иракския, Църквата не трябва да играе партийна политическа роля, „а по-скоро да работи с апостолска и отговорна смелост, за да просветли съвестта по въпроси като мира, социалната справедливост, гражданството и имиграцията. Мисията на Църквите е също така да бъдат глас, който сее семената на братството, любовта, мира, сигурността, солидарността, сътрудничеството в радостта и който призовава за справедливост“, отбеляза той, подчертавайки в заключение значението на „засилването на присъствието на Халдейската църква в Ирак".

12 Август 2021, 13:55