Търси

Редовно заседание на Синода на епископите. 2018.10.05 Редовно заседание на Синода на епископите. 2018.10.05  

Синод 2023. Патриарх Сако: да се поучим от Източните църкви

По пътя, започнат от папа Франциск за преоткриване на „синодалността“ в цялата Католическа църква, ще бъде подходящо „да се възползваме от опита на древните Източни църкви“ в които Синодът е „постоянна канонична структура, засвидетелствана от ранните векове". Това посочва халдейският патриарх на Багдад, кард. Луис Рафаел Сако на уебсайта на Патриаршията, предвид редовното Синода на епископите на Католическата църква през октомври 2023.

Синодът, тема „За синодална Църква: общение, участие и мисия", ще се проведе между октомври 2021 г. и октомври 2023 г. в три фази: епархийна, континентална и вселенска за цялата Църква. Въпросът за синодалността, обяснява патриархът, се корени в самата Църква, както е видно от етимологията на думата Синод, „да вървим заедно“ и както е потвърдено от съборните документи като Lumen gentium, където в гл.3 се казва, че „Църквата по своята същност е синодална. Църквата е не само комплекс от ведомства и организми, а преди всичко е Царството Христово, вече присъстващо в тайнството”. По своя дълъг истоически път, добавя халдейският патриарх, „Църквата развива взаимоотношения, участие и общение“, затова „тя не може да остане неподвижна и кристализирана; тя трябва да бъде свободна и да действа като Духът, който духа „където пожелае“ (Йоан 3: 8), като се обновява и върви“.

Синодът на Източните църкви, обяснява кардиналът, „е постоянна канонична структура, засвидетелствана от първите векове. Кодексът на каноните на Източните църкви прави разлика между постоянния синод на Патриаршеската църква и общия синод на нейните епископи. Думата "синод" изразява колегиалността и единството на Църквата". Но единството не означава „еднообразие“, предупреждава кард.Сако: „Трябва да признаем, че светът и обществото непрекъснато се развиват!  Необходимо е обновление, за да се изградят християни, които да бъдат свидетели на възкръсналия Христос“. Поканата на папа Франциск - изтъква кардиналът - е възможност да се подготви пътя на Църквата по аналитичен начин, като се започне от най-малката единица (включваща всяка енория, всяка епархия, всяка епископска конференция), за да се стигне до вселенската Църква". Ето защо, „синодът през 2023 г. може да бъде възможност за конкретен размисъл върху пастирски насоки, богословски програми и административни проекти, като се започне от конкретните ситуации, в които Църквата живее и работи“.

Две са предложенията на халдейският патриарх, за да се направи „по-видима“ синодалността в Църквата: „постоянен Синод“ на всеки континент и „по-голям авторитет на епископските конференции, така че да могат да посрещнат предизвикателства с чувство за колегиална отговорност“. Всичко това може да бъде полезно само ако действаме в хармония със Светия Отец и постоянно си припомняме връзката, която ни обединява със Свети Петровия приемник”.

(dg/vatn)

21 Август 2021, 08:43