Търси

„Време на Творението“ 2021 „Време на Творението“ 2021 

Ръководство за честването на „Време на Творението“ 2021

„Ойкосът е дом за всички, но сега е в опасност поради алчност, експлоатация, неуважение и систематична деградация. Цялото творение вика". Така започва Ръководството за честването на "Време на Творението", специален период за християните в който църквите в цяла Европа се подготвят, както всяка година, да отбележат от 1 септември до 4 октомври (празник на Свети Франциск).

Ръководството, с обем 53 страници и със заглавие „Дом за всички? Да обновим Божият ойкос", е изготвено от редакционен комитет, в който участват членове на различни Църкви и, представители на Ватиканското ведомство за цялостно човешко развитие, Съвета на Европейските епископски конференции (Ccee), Конференцията на църквите в Европа (Cec), Международния съюз на висшите генерални настоятели на релитгиозни общества и Вселенската патриаршия (https://www.lutheranworld.org/content/resource-season-creation-2021-home-all).

„В продължение на векове -се чете в предговора - човешките същества са подреждали живота и икономиката си според логиката на пазара, а не според границите на Земята“. Тази логика на експлоатация на земята „за икономически или политически цели“ е в основата не само на загуба на местообитание, но и на конфликти, загуба на човешки живот и климатични щети. Затова е необходимо „да се намерят отговорите и пътищата за изграждане на зелени живи икономики и справедливи политически системи, способни да поддържат живота на планетата и хората“. Църквите призовават християните към действия и в Ръководството представят поредица от инициативи, молитвени бдения, кампании за осведоменост, които могат да бъдат организирани в периода на „Времето на творението“.

Сред напътствията, Църквите предлагат да се организират молитвени бдения, не само в църквите, но и навън, на места, особено важни за тяхната естествена красота, но и за дълбочината на раната, причинена от влошаване на околната среда. Също така предлагат и организиране на „зелени разходки“ и „поклонничества“, които могат да завършат с молитва и личен и колективен „изпит на съвестта“.

Но предложенията не се ограничават само с чествания. Църквите приканват да се организират кампании за повишаване на осведомеността за справедлив и устойчив начин на живот, вариращ от хранителни режими, консумация на енергия, използване на транспорт и потребление. В онлайн брошурата има дори възможност за изчисляване на „екологичния отпечатък“ на земята, измерен чрез отговор на тест на разлчни езици (www.footprintcalculator.org/home/it). В Ръководството има и глава, която обобщава всички действия и кампании, в които може да се участва на глобално и местно ниво.

(dg/sir)

30 Август 2021, 06:34