Търси

Успение Богородично Успение Богородично 

Коментар на Евангелието за 15 август 2021 от отец Йоан Хаджиев

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира евангелскиято откъс за празника Успение Богородично, който разказва за срещата между Мария и нейната братовчедка Елисавета, при която Мария възвеличава Бог, защото е сторил велики неща в нейния живот. Ето защо от сега нататък ще я „облажават всички родове“, и тя – както казва Елисавета – ще бъде благословена между жените, и благословен ще бъде плодът на нейната утроба“.

„Силният ми стори велико нещо: въздигна смирени“ (Лк. 1, 39-56)

Аудио коментар на Евангелието за Успение Богородично от отец Йоан Хаджиев

Скъпи братя и сестри,

Днешното Евангелие ни разказва за срещата на Дева Мария със Св. Елисавета. Тя, изпълнена със Св. Дух, прославя Мария, в която Бог е извършил велики неща. Елисавета е получила дара на вярата и затова е можела да говори, за разлика от съпруга ѝ Захария, който е трябвало, заради неверието си, да замлъкне. Елисавета е успяла да разбере, вдъхновена свише, че това неродено дете, което носи Мария е Месията, изпратен да спаси народа си. Мария, от своя страна, също прославя Бог за великите дела, които е сторил чрез нея. Думите на Богородица много напомнят молитвата на Анна от 1 Царства, където се появява идеята за очакването на идването на Месията. При Мария вече това очакване се е изпълнило и затова вече тя гледа с надежда и упование към Сина си.

Мария, в края на своя земен живот е взета с тяло и душа в Рая. Не знем точно дали е била починала, както смятат православните, или е взета в небето още жива, както смятаме ние. Взимането на Мария е предвкусване на възкресението на телата на всички верни, което ще се осъществи на Страшния Съд. Светците засега се радват на вечното блаженство само с душата си, докато телата им още остават тук при нас на земята. Мария при всичките си явления се полазва с истинско тяло, а не като дух, което доказва наистина, че тя е при Бог с тялото и душата си - така, като Той е създал човека.

Взимането на Мария с тяло и душа в Небето ни припомня всеобщото призвание на всички християни към святост. Бог иска да живеем с мир и радост своя земен живот, но не иска от нас какъвто и да е било живот, а живот в святост, т.е. в съединение с Него. Смъртта, която Бог не е искал, е участ на всеки човек. Исус се разплаква пред гроба на Лазар, понеже разпадането на човешкото тяло не е желано от Бог, който е създал човека за да живее. Исус със Своето жестоко страдание и смърт е изкупил човешкия род и е отворил вратите на Рая за всеки, който Го следва вярно. И ние казваме всяка неделя и на празник Веруюто, където изповядваме, че вярваме освен в Бог, но и във възкресението на телата ни. Затова нека живеем свято, с помощта на Тайнствата и на молитвата, за да можем и ние един ден да заслужим, чрез Божието милосърдие, да бъдем с тяло и душа в небето с Исус и с неговата и наша Майка Мария. Амин.  

14 Август 2021, 14:53