Търси

Исус с учениците си Исус с учениците си 

Коментар на Евангелието за 22 август 2021 от отец Йоан Хаджиев

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира евангелскиято откъс за ХХI неделя през годината, разказващ, как някой от учениците изоставят Исус, защото неговите думи са тежки и „кой може да ги слуша?“. Но Исус знаейки за това роптание, казва: "Думите, що ви говоря, са дух и живот…. “. И обръщайки се към останалите ученици ги пита: да не искате и вие да си отидете?“, а Петър Му отговаря: „Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи за вечен живот..."

„При кого да отидем? Ти имаш думи за вечен живот” (Йоан 6, 60-69)

Аудио коментар на Евангелието за XХI неделя от отец Йоан Хаджиев

Скъпи братя и сестри,

С днешното евангелие продължаваме нашия цикъл размисли за евхаристията. Както видяхме през предходните недели, Исус разкри на народа тайната на евхаристията, която дава вечен живот. Тя никога не може да бъде разбрана напълно, затова винаги ще остане за нас една мистерия. Но някои от Христовите ученици се съблазняват от учението на Исус, понеже не са в състояние да го разберат. "Тежки са тия думи! Кой може да ги слуша?".

Думите на Исус е трудноразбираеми. Учението за евхаристията в известен степен превишава човешкото мислене и логика. Бог винаги си остава една енигма, а човекът винаги си остава човек. Това го потвърждава и Исус, който казва: "Плътта нищо не ползува. Думите, що ви говоря, са дух и живот". Ако човек иска да разбере всичко, може лесно да се отчае, понеже само Бог може да разбере всичко. Точно това е последица, но и причина за първородния грях - искаме да знаем всичко.

След като Исус завършва своята евхаристична проповед, мнозина или по-голямата част от учениците му го напускат. Но остават верни апостолите, които са му били най-приближени. Петър в името на всички дава свидетелство, че Исус е наистина Месията, изпратен от Бог. Христос пита и нас днес, във времето, когато вярата не е много популярна и често заради това, че си християнин, заплащаш с живота си: "Да не искате и вие да си отидете?". Нека този въпрос ни накара да се замислим за смисъла да сме част от Църквата, която е мистичното тяло на Спасителя. Амин.

21 Август 2021, 15:39