Търси

Бежанка Бежанка 

"Мостове към Аман", проект за приобщаване на иракските християни

В Хашимитското кралство бе дадено началото на програмата за подкрепа на иракските бежанци, избягали в Йордания, с благославянето на централното седалище от монсеньор Пицабала, латински патриарх на Йерусалим. Кардинал Гуалтиеро Басети, председател на Италианската епископска конференция, подчертава в послание, че с този проект е „важно парче към красивата мозайка на гостоприемството“.

Франческа Сабатинели и Амедео Ломонако – Светла Чалъкова - Ватикана

Приобщаване на иракски християни, търсещи убежище в Йордания, особено в столицата, е сърцето на проекта „Мостове към Аман“, чието начало бе дадено в присъствието на латинския патриарх на Йерусалим, монсеньор Пиербатиста Пицабала. На представянето присъстваха и ректорът на Католическия университет Франко Анели Марио Корниоли, президент на Асоциацията HAbibi VAltiberina и Паоло Фавари, представител на медицинския център Gemelli (благотворителна компания, принадлежаща към Католическия университет, действаща в сектора на социалните и здравните услуги).

Целта на проекта

Проектът, представлява интегрирана система от медицински и социално-образователни услуги за деца и техните семейства, която предоставя - както е обяснено в прессъобщение – обучителни курсове за иракски и йордански учители, съветници и семейства, в допълнение към медицинския и психологически скрининг за непълнолетни в затруднено положение и организиране на срещи за здравно образование за иракски и йордански жени. По този повод, монсиньор Пицабала, благослови дома „Пресвето Сърце Исусово“, сграда, реновирана и преустроена в многофункционален център, който от септември ще бъде домакин на дейностите, предвидени по проекта.

Посланието на кардинал Басети

В послание председателят на Италианската епископска конференция (CEI), кардинал Гуалтиеро Басети, припомня значението на проекта „Мостовете към Аман“. Името - пише кардиналът - откроява значението на изградените „мостове“: „Място за срещи за приобщаването на иракските християни в Йордания: интегрирана система от медицински и социално-образователни услуги за непълнолетни и техните семейства“. „Днешното събитие - обяснява кардиналът - също е ценна възможност да отбележим, да благодарим и да подновим ангажимента си“. През последните години, подчертава кардинал Басети, научихме колко е важно „да основаваме действията си върху културата на мостовете, а не на стените. Йорданският народ показа топлината и аромата на гостоприемството на палестински, иракски и други бежанци и идващите от кризисните зони, по-специално от съседна Сирия. Това е голям урок по хуманност, особено за Европа“.

Друг момент, посочен от кардинал Басети в посланието, е този за приобщаването. „Към сестрите и братята, бягащи от войните и последствията им, е необходим цялостен подход, който е в състояние да приема, защитава, насърчева и интегрира. Тези четири глагола, посочени от папа Франциск, остават компас за справяне с предизвикателството на миграцията в Италия и в Европа“. Трета точка, засегната от кардинала, е свързана с думата: дом. „Когато говорим за дом – се чете в посланието на председателя на италианските епископи - мислите, веднага се отправят към мястото където сме израснали, където и до сега се пазят нещата, които обичаме и към които сме привързани. Трудно е да се говори за това с тези, които са принудени да бягат към по-безопасни места. Но ако погледнем по-внимателно обаче домът не само изразява физическа сила, но и съдържа пулсациите на сърцето, което знае как да стане дар за другите, без лична изгода. Домът на „Пресветото сърце Исусово“ показва имено този ангажимент: да бъде близо, да превързва раните и да се грижи за тях“.

Проект, финансиран от Италианската епископска конференция

„Мостове към Аман“, по идея на Католическия университет като част от инициативите, насърчавани за отбелязване на стогодишнината от основаването му, се финансира от Службата за благотворителни дела в полза на Третия свят към Италианската епископска конференция, чрез средствата от „8х1000" , подкрепен е от Медицински център Gemelli и се координира, от името на Латинската патриаршия и от Асоциацията Habibi Valtiberina, която от години работи в Близкия изток.

Силата на християнското свидетелство

Идеята се ражда от искане за подкрепа от страна на местни общности, живеещи в контекст като този на Йордания, която се нарежда сред първите пет държави в света по прием на голям брой търсещи убежище от кризисни райони. Животът на иракските бежанци в Йордания - това е заключението - не е без трудности и критичност, те са малцинство, което не се взима под внимание и няма достъп до националната здравна система или до държавната училищна система. Всички те са хора, които живеят в ситуация на голямо страдание, като същевременно успяват да останат свидетели на християнската вяра.

18 Август 2021, 09:37