Търси

Исус, хляб на живота Исус, хляб на живота 

Коментар на Евангелието за 8 август 2021 от отец Йоан Хаджиев

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира епизода в който Исус разкрива пред евреите, че той е истинският хляб, слязъл от небето. Но те роптаят срещу Него, както техните предци роптаеха срещу Моисей в пустинята.

Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. (Йоан, 6, 41-51)

XIX обикновена неделя

Скъпи братя и сестри,

Днешното евангелско четиво е продължение на текста, който четохме миналата неделя. Исус тогава разкри пред евреите, че той е истинският хляб, слязъл от небето. Но те роптаят срещу него, както техните предци роптаеха срещу Моисей в пустинята. Истината за произхода на Исус е трудна за приемане, понеже всички са познавали скромния му произход и че е син на Йосиф. И всичко това е било едно добро оправдание да се отхвърли учението на Исус.

Христос припомня на евреите думите на пророк Исая, че "всички ще бъдат научени от Бога". Това означава, че Бог ще даде вътрешно вдъхновение на хората, за да могат те да разберат неговите тайни и за да могат да спазват неговите заповеди. Точно това прави и Христос в днешното евангелие - разкрива ни тайната за храната, която дава вечен живот.

Исус обещава, че ще даде в тайнството Евхаристия своето истинско Тяло. В библейската традиция "тяло" е символизирало човешката личност и нейната слабост и безпомощност пред Бог, който е всемогъщ. Затова и Исус се въплъщава и става човек - за да можем да бъдем по-близко до него. Бог сам събаря границите между нас, за да можем да открием в него извора на вечното щастие.

Амин.

07 Август 2021, 14:07