Търси

Исус сред фарисеите и книжниците (Марк. 7,1-8.14-15.21-23). XXII обикновена неделя Исус сред фарисеите и книжниците (Марк. 7,1-8.14-15.21-23). XXII обикновена неделя  

Коментар на Евангелието за 29 август 2021 от отец Йоан Хаджиев

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира евангелския епизод, който представя спора между Исус и фарисеите за религиозната чистота.

Вие оставяте Божията заповед и държите човешкото предание (Марк. 7,1-8.14-15.21-23).

XXII обикновена неделя

Скъпи братя и сестри,

В последната неделя на месец август имаме като текст за размисъл спора между Исус и фарисеите за религиозната чистота. Евреите имали голям списък от правила, които спазвали, за да запазят ритуалната си чистота. С времето правилата се умножавали и тяхното спазване ставало все по-сложно. Но това били чисто човешки норми, които имали за цел да доближат човек до Бога и да извисят неговите мисли към Всевишния. Законите сами по себе си не са лоши, но те не са цел, а средство, което трябва да ни помогне в пътя ни на вярата.

Човек е дух и тяло, затова не може да съществува напълно духовна религия. Имаме нужда от нещо външно, материално и видимо. Тайнствата също имат и видими знаци, които символизират невидимата благодат, която получаваме от Бог. Но ако се задържим само на външното, рискуваме да извършваме само ритуали, които нямат нищо общо с вярата и религията.

На края на евангелието Исус ни припомня, че и доброто, и злото идват от вътрешността на човек. Там се крият нашите истински намерения и мотивите да направим нещо. Там са и нашите мисли, за които никой не знае. Нека пазим чиста нашата вътрешност, понеже това е нещото, което е мило на Бог и което ни прави истински.

Амин.     

28 Август 2021, 16:20