Търси

Халдейският патриарх Луис Рафаел Сако. Халдейският патриарх Луис Рафаел Сако. 

Ирак. Кардинал Сако: да възстановим изгубеното съжителство

Отказ от фундаментализма, възпитание в ценностите на толерантността в семейството и в училището, правилно религиозно възпитание в джамии и църкви, реформа на правната система, коректна, балансирана и професионална информация. Този е начинът да възстановим „изгубеното съжителство“ и хармонията, които винаги са характеризирали иракското общество от древни времена. Това заявява кардинал Луис Рафаел Сако, Халдейския патриарх на Вавилония в Ирак, в размишление, публикувано на уебсайта на Патриаршията

Халдейският патриарх подчертава, че съвместното съжителство, насърчаването на умереност, толерантност и уважение не трябва да се свеждат до обикновени „лозунги“, а да са плод на образователен и институционален процес. Кардинал Сако припомня, че в Ирак, люлката на древните месопотамски цивилизации, араби, кюрди, туркмени, мюсюлмани, християни, сабейци и язиди и други малцинства, са живели заедно в миналото, „защото са чувствали, че принадлежат към една земя и имат роднински и езикови връзки въпреки религиозните различия". „Днес - отбелязва патриархът - иракчани съжаляват за онези времена, защото смятат, че манталитетът на квотите, религиозното, сектантското и етническото изключване и политическия хаос са унищожили обществото им и са застрашили бъдещето на страната и биха искали да възстановят това изгубено съжителство“.

За да се постигне това, кардинал Сако приканва иракчани да се „възползват“ от посещението на папа Франциск в Ирак миналия март. „Неговите послания за единството на братята в многообразието, призивите за мир и да не се убива в името на религията, заедно с документа за човешкото братство, подписан на 4 февруари 2019 г. в Абу Даби с шейха на Ал-Азхар Ахмед Ал-Таеб, както и думите на Великия аятолах Али ал Систани по време на историческата среща на 6 март, са базата върху която да се възстанови хармоничното съжителство в иракското общество“.

По този път е необходимо, преди всичко, отказ от фундаментализма във всичките му форми, който се е превърнал във „фанатична и екстремистка“ идеология. „Фундаментализмът използва религията като прикритие за политически и финансови интереси, отхвърля плурализма и подбужда към елиминирането на другия. Той е чужд на природата на иракчаните и тяхната цивилизация, характеризираща се с плурализъм и уважително приемане на другия“.

Затова кардиналът подчертава централната роля на „правилното духовно възпитание в джамии и църкви, а религиозните лидери да изтъкват богатството на религиозното, социалното и културното многообразие на иракското общество“. „В Библията и Корана има стихове, които подкрепят визията за съвместно съществуване, толерантност, любов и солидарност“.

Предвид мултиетническия и мултирелигиозния характер на иракското общество, халдейският патриарх настоява за реформа на законодателството в страната, като се обърне специално внимание на личния статус и свободата на убежденията, за да се гарантира пълно и ефективно гражданство за всички иракчани, независимо от тяхната религиозна, етническа и културна принадлежност.

(dg/vatn)

09 Август 2021, 10:15