Търси

Богородичното светилище в Левоча, Словакия Богородичното светилище в Левоча, Словакия 

В Словакия започва духовна подготовка за папската визита

Пастирско писмо от епископите на Словакия, публикувано на 18 юли 2021 г., приканва всички вярващи да се подготвят духовно за посещението в страната на Светия отец, предвидено от 12 до 15 септември 2021 г. Пастирското посещение ще се проведе след Международния Евхаристиен конгрес в Будапеща , който ще завърши на 12 септември с присъствието на папа Франциск.

От последната визита на римски папа в страната преди 18 години, сега има смяна на поколенията и развитието на обществото напредва все по-бързо и по-бързо, припомнят епископите. „Нека започнем да размишляваме“, насърчават епископите с оглед на предстоящата визита на папата: „Какво всъщност е Словакия днес? Как искаме да е утре?“. И предлагат някои наблюдения, за започването на процеса на размисъл:

„Ние сме страна, която с право се гордее със своите древни християнски, кирило-методиевски корени. Страна, която духовно свързва Запада и Изтока в своята латинска и византийска католическа общност. Първите предвестници на вярата, кодификаторите на езика, будителите, мисионерите, мъчениците, дисидентите ... всички те принадлежат еднакво на църквата в Словакия, както и на словашкия народ. Нашата история, без католическата църква, не беше такава. Това ни напомни по време на своите визити св. Йоан Павел II.

В същото време сме държава, в която Православната църква и църковните общности, родени от Реформацията, също имат своето място и духовна роля. Ние сме държава, към чиято духовна традиция принадлежи и древната еврейска общност. Това е държава, в която светската, нерелигиозната, част от обществото се разраства и която търси споделянето на обществените интереси в полза на всички граждани. Светият отец Франциск ще се обърне, за да говори на цялата тази общност“.

Епископите предлагат някои идеи, като канят вярващите да задълбочат учителната власт на папа Франциск, припомнят на вярващите да вземат в ръка Библията, да се срещнат с Исус в Евангелието и да препрочетат, според личния си избор, някои от основните текстове от учителната власт на папа Франциск, откроявайки писмото на Светия отец „Patris corde“, посветено на Свети Йосиф. Словашките епископи подчертават и ролята на Дева Мария, покровителка на Словакия, наречена в народната духовност „Майка на седемте скърби“, с националния празник на 15 септември и традиционното поклонничество, което тази година ще се проведе с присъствието на папата.

„Нека го приветстваме с радост“ - призовават епископите сега по-малко от два месеца преди посещението на папата – но също във внимателното очакване на Неговите думи, с духовна готовност, която се полага на Светия отец. Не само защото е популярен папа, но и защото е Петър на съвременната епоха, скалата, върху която Христос постави своята Църква, над която портите адови не ще надделеят, защото в дългия списък на наследниците на Петър днес той продължава да изпълнява задачата „да утвърждава братята във вярата“ (Лк. 22,32). Ние имаме голяма нужда от това укрепване и задълбочаване във вярата. Нека не оставаме на повърхността“.

„Още от сега се радваме, че това посещение и насърчението на Светия отец ще ни извади от поредица лоши новини, от умората, от недоверието, от примирението. Нека Светият отец да ни помогне не само да оставим настрана, но и да сложим край на всички безсмислени противоречия; да ни дари сили да преодолеем притесненията си; да ни събере в обществото. Нека той ни обедини един с друг, но също така, и преди всичко, във вниманието към Триединния Бог - Отец, Син и Свети Дух - и към ценностите на Евангелието, на Благата вест, която трябва да принадлежи на всички хора (Лк. 2.10)“.

Към писмото, написано от името на всички епископи на страната и завършващо с благословия, Словашката епископска конференция добавя на своя интернет и поредица от молитвени намерения за общността. Те са концентрирани в три области: „за папата, като знак на общение със Светия отец“, „за Църквата в Словакия, като знак на отговорност за страната ни“ и „за хората по света, като знак на евангелска солидарност“.

svt/ vatn

21 Юли 2021, 08:05