Търси

2021.07.02 XIV Domenica Ordinaria Anno B - Vangelo - Gesù-in-Sinagoga 2021.07.02 XIV Domenica Ordinaria Anno B - Vangelo - Gesù-in-Sinagoga 

Коментар на Евангелието за 4 юли 2021 от отец Йоан Хаджиев

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира притчата в която Исус поучава в синагогата, но неговите съграждани не могат да разберат как така Той, който е израснал с тях има такава мъдрост и прави чудеса, за които те са само чували.

Никой пророк не е без почит, освен в своята родина (Mарк. 6,1-6)

XIV обикновена неделя

Скъпи братя и сестри,

Днес Църквата ни предлага да се замислим над връзката между вяра и спасение. Исус се връща в Своето отечество, най-вероятно става въпрос за Назарет. Виждаме Христос, който проповядва в събота в синагогата. Той не прави нищо необичайно, само започва да говори за Бог „с мъдрост”. Исус не извършва никакво чудо там, но неговите съграждани не могат да разберат как така Той, който е израснал с тях има такава мъдрост и прави чудеса, за които те са само чували.

Както пророк Йеремия е бил отхвърлен от своите роднини, така и Исус е отхвърлен от своите съграждани. Интересно е да се отбележи, че тяхната реакция е доста нелогична. Имам предвид, че няма логическа връзка между тяхната невъзможност да разберат откъде Исус има такава мъдрост и прави чудеса и цялостното Му отхвърляне от тяхна страна като Месия. Често се казва, че вярата е благодат и дар. Така е, но докато ние не приемем сами истината за Бог в сърцето, Исус остава безпомощен. Колко чудеса Христос е извършил, а хората не са вярвали, въпреки че е било повече от ясно, че Той не е само един обикновен човек.

Да вярваш е наистина нещо прекрасно, понеже ни отваря очите за нещо, което е над сивото ни ежедневие. Но ние трябва да се научим да вярваме, разпознавайки Божието присъствие и дейност около и в нас. Иначе Исус може да мина около нас незабелязан, както в онзи съботен ден в синагогата.

Амин.

03 Юли 2021, 10:14