Търси

XV обикновена неделя, Исус изпраща своите ученици да проповядват (Mарк. 6,7-13) . XV обикновена неделя, Исус изпраща своите ученици да проповядват (Mарк. 6,7-13) .  

Коментар на Евангелието за 11 юли 2021 от отец Йоан Хаджиев

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира притчата в която Исус изпраща своите ученици да проповядват. .

Почна да ги разпраща (Mарк. 6,7-13)

XV обикновена неделя

Скъпи братя и сестри,
В днешното евангелие виждаме как Исус изпраща своите ученици да проповядват. Инициативата идва от него и те не заминават по собствено желание. И този факт е много важен, понеже те не отиват да разказват за нещата, които са преживели, а биват изпратени на Божия мисия. Изпратени са по двама, за да бъдат свидетели на Бога според мойсеевия закон, според който, за да се потвърди нещо в съда са нужни поне двама свидетели.

Апостолите не трябва да се грижат за своето препитание, а трябва да разчитат да го получат от този, който ги е изпратил. Днешното евангелие ни припомня как вярата в Бога е неразривно свързана с упованието ни в неговото провидение. Не може да вярваме в Бог и да знаем, че той ни обича, ако в същото време не разчитаме той да се грижи за нас.

Исус съветва своите апостоли да отърсят праха от нозете си, ако не искат да ги приемат и следователно - послушат. Това е изключително силен знак и център на днешното четиво. Евреите, които са се връщали от чужбина е трябвало да отърсят праха от езическата земя от себе си, за да не осквернят с нея Светата земя. Израел е бил остров на избрания народ и място на спасението. Но с идването на Исус тази ситуация е променена и границата е преместена. Отхвърлен си от спасението, ако сам вземеш такова решение. Нека днешните евангелски слова ни дадат сили да променим живота си и да го живеем според Божията воля.

Амин.

10 Юли 2021, 14:01