Търси

Младежи от Общността на свети Егидий с възрастни хора Младежи от Общността на свети Егидий с възрастни хора 

Европейските епископи апелират за солидарност между поколенията

Комисията на епископските конференции на Европейската общност (KEKEO) отправи силен призив за солидарност между поколенията: в нота, публикувана на 12 юли, се подчертава необходимостта от политики, по-благоприятни за семейството и от общностни политики, които да насърчават солидарността между поколенията“.

Размишлението на европейските епископи напомня за „Зелената книга за стареенето“: публикувана от Комисията на ЕС миналия 27 януари и превърнала се в обект на широка консултация, която приключи на 21 април и в която самата Комисия взе участие, давайки своя принос.

Три месеца след този принос европейските епископи потвърждават основната цел, посочена от „Зелената книга“, а именно тази „да започне широк обществен дебат относно регламентите, необходими за да се предвидят и да се отговори на социално-икономическите последици от застаряването на европейците население“. Но същевременно те припомнят това, което предлага Католическата църква в Европа, а именно: подобряване на участието на пазара на труда, особено за по-възрастните работници; внедряване на системи за постоянно обучение; повишаване на осведомеността относно насилието над възрастни; отдаване на внимание на положението на възрастните хора, живеещи в селските райони; насърчаване на справедлив и лесен достъп до здравните грижи; прилагане на справедлива пенсионна система; признаване на квалификации, получени чрез доброволен труд; и накрая насърчаване на нови форми на дългосрочна помощ за социално включване.

Не само това: разглеждайки и „удължаването на продължителността на живота“, Европейските епископи подчертават „значението на предоставянето на духовна помощ на възрастните хора и направата на техните духовни и културни ресурси по-достъпни за по-младите поколения“. Епископската нота от 12 юли също припомня съвместния документ на Comece - Fafce (Федерация на католическите семейни асоциации в Европа), публикуван през декември 2020 г., озаглавен „Възрастните хора и бъдещето на Европа - солидарност и грижи между поколенията по време на демографски промени“, и приканва ЕС и неговите държави-членки да „работят по политики, които признават решаващата роля на възрастните хора, като ги защитава, насърчава и включва, като същевременно гарантира пълното им участие в нашите общности“.

„Възрастните хора са неразделна част от семейството, източник на подкрепа и насърчение за по-младите поколения. Те не могат да бъдат отделени от обществото и мрежите от взаимоотношения“, се чете миналогодишният документ, в който накрая се подчертава, че „възрастните хора са не само уязвими хора , но и динамични участници в социалния живот“.

Трябва да припомним, че нотата на Европейските епископи е публикувана броени дни преди неделя, 25 юли, първият „Световен ден на бабите и дядовците и възрастните хора“. Обявен от папа Франциск на 31 януари, този ден ще се чества всяка година в четвъртата неделя на юли, близо до литургичния празник на светиите Йоаким и Анна, „дядото и бабата“ на Исус. За 2021 г. темата на събитието ще бъде „Аз съм с вас всеки ден”, а за деня е предоставена пълна индулгенция на тези, които участват в честванията за деня, и на онези, които ще посетят възрастните хора в затруднение. За случая папата отправи видео послание, в което подчерта, че призванието на Третата възраст е „да пази корените, да предаде вярата на младите хора и да се грижи за най-малките“.

И накрая, някои данни за европейското демографско състояние: изчислено е, че до 2070 г. средната възраст ще достигне прага от 49 години, пет повече от сегашните нива. В същия период населението в напреднала възраст (65 години и повече) ще представлява 30 процента от общото население на континента, а това в трудоспособна възраст (20-64 години) трябва да спадне от сегашните 59 процента на 51 процента от цялото население.

svt/ vatn

16 Юли 2021, 13:45