Търси

Седмица на религиозната свобода в САЩ Седмица на религиозната свобода в САЩ 

САЩ: 22-29 юни, Седмица на религиозната свобода

„Солидарност в свободата“: това е темата на Седмицата на религиозната свобода, която Епископската конференция на САЩ популяризира, както всяка година, от 22 до 29 юни.

Избраните дати не са случайни: 22 юни е литургичният празник на светите Томас Мор и Джон Фишър, които загинаха, защитавайки примата на римския папа при спора за брака на Хенри VIII; докато 29 юни е литургичния празник на светите Петър и Павел, покровители на Рим. „Солидарността означава много повече от участието в спорадични прояви на щедрост - казват епископите в нота - Това означава да мислим и да действаме от гледна точка на общността“. „Религиозната свобода - продължават прелатите - позволява на Църквата и всички религиозни общности да живеят вярата си публично и да служат на доброто на всички“.

С оглед на събитието американските епископи са подготвили специален молитвен помощен материал, който предлага за всеки ден от седмицата специфична тема: на 22 юни вярващите ще се молят за „децата, чакащи да бъдат настанени в обичлив дом“; 23 юни за всички католически институции, които „с мъдрост и смелост“ се поставят в услуга на света, засегнат от пандемията Covid-19; на 24 юни ще се молят за почитта към достойнството на всички в Съединените щати, докато на следващия ден молитвите ще бъдат посветени на обръщането на сърцата на онези, вършещи вандалски действия срещу Църквата. И отново: на 26 юни молитвените намерения ще бъдат за „страдащите братя и сестри в Никарагуа“, докато на 27 юни молитвите ще бъдат, от страна на правителството, за „съвестта на всички медицински и здравни работници“. И накрая, последните два дни ще бъдат посветени съответно на християните и хората от всички религии в Ирак, така че те да могат да „живеят в мир“ и на свободата на изразяване, така че „християните да имат смелостта да говорят истината с доброта и яснота, дори и пред несгодите“.

„Тези материали - обяснява Епископската конференция - бяха подготвени, за да помогнат на хората да погледнат на религиозната свобода от католическа гледна точка, да се молят по конкретни въпроси и да действат, като подкрепят адекватни политики“ в тази област. На национално ниво – се припомня - една от основните области на безпокойство продължава да бъде свободата да се изпълнява личната мисия с интегритет в лоното на католическите институции като училищата, болниците и услугите свързани с детството“. Следователно чрез „молитва, повишаване на осведомеността и действие“ Седмицата има за цел „да популяризира основното право на религиозна свобода не само за католиците, но и за хората от всички религии“.

svt/ vatn

22 Юни 2021, 08:02