Търси

Исус изцерява жена от кръвотечение (Марк.5,21.43) Исус изцерява жена от кръвотечение (Марк.5,21.43) 

Коментар на Евангелието за 27 юни 2021 от отец Йоан Хаджиев

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира притчата в която Исус изцелява една жена и връща към живот мъртво момиче.

Момиче, тебе казвам: Стани (Марк.5,21.43)

XIII обикновена неделя

Скъпи братя и сестри,

В днешната неделя Евангелието ни разказва за две много големи чудеса: съживяването на дъщерята на Иаир и изцеряването на жената от кръвотечение. Тези чудеса са наистина големи и никой човек, дори много вещ, не би могъл да ги извърши. С тях Исус иска да ни покаже, че не е само лечител, а Господар на цялото творение, на когото са подвластни дори смъртта и болестта. Условието да се случи чудо и в нашия живот е да имаме вяра. Но каква вяра? Може и да е като синапено зърно, но трябва да е истинска.

Лесно е да се вярва в Исус, когато Той прави чудеса за нас. Учението му е изпълнено с любов и затова винаги около него е имало тълпи, както и в днешното Евангелие. Изглежда, че хората са го следвали, понеже са разпознали чрез чудесата Му, че той е Месията, дошъл да спаси човешкия род. Но същите тези хора малко по-нататък в днешното евангелско четиво, когато Исус казва, че момиченцето не е умряло, а спи - ще Му се присмеят. Тези думи на Исус са били голяма проба на вярата, която всъщност тези, които са Го следвали, не са имали. Но тези, които вярват в Него, ще оздравеят в сегашния живот от болестта на греха, а един ден ще бъдат събудени от Исус във вечното Царство.

Амин

26 Юни 2021, 11:54