Търси

Мисионери от Европа на мисия в Мозамбик. Мисионери от Европа на мисия в Мозамбик. 

Европа – Африка: междурелигиозния диалог път към мира

Съвместно послание епископите от Европа и Африка, които участваха в двудневен онлайн семинар на тема „Солидарност в насърчаването на човешкото достойнство в светлината на енцикликата на папа Франциск “Fratelli tutti’.

„Като чеда на единния Отец, трябва да сме открити един към друг и да работим усилено за изграждане на автентично братство не само сред нашите местни общности, но и с хора с различен културен произход, расова идентичност и етническа принадлежност, религиозни и политически позиции, социален и икономически статус". Това заяват в съвместно послание епископите от Европа и Африка, които участваха в двудневен онлайн семинар на тема „Солидарност в насърчаването на човешкото достойнство в светлината на енцикликата на папа Франциск “Fratelli tutti’.

Семинарът, организиран от Съвета на европейските епископски конференции (Ccee) и Симпозиума на епископските конференции на Африка и Мадагаскар (Secam) отправи съвместно послание, че общението и всеобщата солидарност са „спешна нужда“. Епископите потвърдиха своята колегиалност и ангажимента си да „насърчават човешкото достойнство, братство и солидарност, които са в центъра на човешкото съществуване и мирното съжителство“.

Епископите от двата контитента конкретно посочиха междурелигиозният диалог, „мотивиран от искрена отвореност към Бог, Отец на цялото човечество“, като инструмент за противодействие на „нагласите на омразата, враждебността и екстремизма, насилието и кръвопролитието“.  Също като  „начин за стимулиране на приятелството, мира и хармонията и който да гарантира религиозната свобода, което е основно човешко право за всички вярващи”. Според епископите, „диалогът трябва да се насърчава и в неговите културни и икуменически форми, така че „всяка Църква да бъде дом с отворени врати, за да подкрепя надеждата, да изгражда мостове, да събаря стени и да сее семена на помирение“.

Силен призив епископите отправиха за "изходяща църква", като принос в изграждането на по-добър свят. В тази перспектива, двата епископски органа призоваха политически лидери, граждански власти и органи като Африканския съюз, Европейския съюз и ООН да „осигурят практическото прилагане на закони и протоколи, които укрепват солидарността и насърчават човешкото достойнство“. По-конкретно изтъкват „насърчаването на защитата на живота, семейството, образователната и религиозната свобода, приемането и интеграцията на мигранти, както и универсалния достъп до ваксини против Covid-19“. Визията за света, предложена от европейските и африканските епископи, е „приобщаващата“ - тази, която „за християните принадлежи на Исус Христос и при която всички членове се смятат за „едно“ в един общ дом".

В съвместното послание, двата континентални епископски органи изразяват надеждата да "продължават споделянето на опит в полза на хората и да работят неуморно, за да сложат край на предразсъдъците, нетърпимостта, враждебността и насилието навсякъде". Накрая, епископите отправят молитва за мир "във всички онези страни, които в Африка, Европа, Близкия изток и по света преживяват конфликтни ситуации", като подчертават своя ангажимент да се "молят и насърчават човешкия мир, солидарност и достойнство в цялото общество".

(dg/vatn)

07 Юни 2021, 14:06