Търси

Европейският парламент в Страсбург. Европейският парламент в Страсбург. 

Епископите на ЕС: абортът като човешко право е антропологично отклонение

Комисията на епископатите на ЕС (COMECE) коментира одобрението от страна на Европейския парламент на доклада „Матич“ за репродуктивното и сексуалното здраве и права в страните-членки на ЕС. Секретарят на COMECЕ, Бариос Прието посочи, че този вот е обезпокоителен и че е неприемливо достъпът до аборт да има превес над възражението по съвест. Неродените деца са тези, които имат основното право на живот

Мишел Равиар – Ватикана

„Как така Европа, която има християнски корени, Европа, която поставя достойнството на човека на първо място и чийто европейски проект се характеризира именно със защитата на живота и на човека, на мъжа и на жената, вижда аборта като право?“. С този въпрос отец Мануел Бариос Прието, генерален секретар на COMECE – комисията, която обединява епископите на страните-членки на Европейския съюз –  изразява загрижеността си вследствие на одобрението от Европейския парламент на така наречения „доклад Матич“ за „сексуалното и репродуктивното здраве“.

Докладът „Матич“

Текст, необвързващ за държавите-членки, който де факто приравнява аборта към основно право и счита рестриктивните закони по въпроса  в някои държави-членки като нарушение на човешките права и като форма на насилие въз основа на пола. Резолюцията, гласувана от Парламента, бе приета с 378 гласа „за“, 255 „против“ и 42-ма „въздържали се“, призовава и за гарантиране на универсален достъп до безопасен и законен аборт във всички държави-членки, в общ контекст за укрепване на правата на жените .

 „Голяма грешка“

 „Ние се опитахме да призовем европейските парламентаристи да поемат отговорност за това гласуване и да разберат важността на този въпрос, който не се отнася само до сексуалното и репродуктивно здраве“,  обяснява още Бариос, като подчертава че „правото на здраве е основно право и всички ние искаме то да бъде зачитано и защитавано, особено в тази пандемия, а в сферата на защита на достойнството на жените това важи още повече. Следователно е очевидно, че Църквата иска да се насърчава правото на здраве, но проблемът е включването в тази област и правото на аборт, считано в документа почти като основно право. Смятам, че това е голяма грешка и тревожи фактът, че парламентаристите гласуваха в подкрепа на този текст“.

Не съществува никакво право на аборт

 „Няма международен договор", който да предвижда „човешко право на аборт", подчертават европейските епископи. Бариос посочва,  че в текста на резолюцията се казва, че „това право на здраве, което включва и правото на аборт, трябва да бъде гарантирано, особено в селските райони, на места, където няма силен достъп до медицински услуги, дори и над правото на възражение по съвест".

Свободата на съвест трябва винаги да се зачита

Наистина, в резолюцията на Европейския парламент евродепутатите „съжаляват, че обичайната практика в някои държави-членки позволява на медицинския персонал, а понякога и на цели медицински институции, да предоставят здравни услуги въз основа на така нареченото възражение по съвест“, което би застрашило „живота и правата на жените". „Това не е приемливо", подчертава Бариос и пояснява, че „възражението по съвест за нас включва не само правото на отделния здравен работник, но и правото на институция, която има собствена мисия, свое призвание и не може да бъде свързана с нещо, което според нея е точно обратното на нейните  основни принципи. Правото на възражение по съвест идва именно от основното право на свобода на религията и мисълта, и винаги трябва да се зачита“.

Промяна на мисленето, която тревожи

„Гласуването на доклада Матич бе силно оспорвано, разликата между „за“ и „против“ не  е толкова голяма“, пояснява генералният секретар на COMECE, „но това отклонение е тревожно, в основата си показва една антропологична криза, поставя отново под въпрос даден начин на разбиране на човешкото същество. Този вот на Европейския парламент, въпреки, че става дума за необвързващ документ, е тревожен, защото съдържа промяна на мисленето във виждането на нещата, което трябва да ни обезпокои в известна степен всички”. Епископите подчертават, че в тази резолюция силно отсъства нероденото дете, лишено от основното си право да живее, като всеки човек.

man / VatNews

28 Юни 2021, 09:41