Търси

Исус, Добрият Пастир Исус, Добрият Пастир 

Коментар на Евангелието за 25 април 2021 г. от отец Йоан Хаджиев

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за IV Пасхална неделя, в което Исус казва за себе си: „Аз съм добрият пастир: добрият пастир полага душата си за овците“.

„Добрият пастир полага душата си за овците“ (Йоан 10, 11-18)

Аудио коментар на неделното Евангелие от отец Йоан Хаджиев

Скъпи братя и сестри, 

Христос Воскресе! Евангелието ни разказва днес за Добрия пастир. Исус е този, който води стадото Си, който е готов да даде за него всичко, дори живота си. Образът на пастира, стадата, наемниците е бил много близък на евреите, които често са се занимавали с животновъдство. Знаели са какво означава да си пастир и колко трудно се опазват стадата от опасностите, които дебнат животните. Исус е нашият пастир, който ни води по пътя ни, който ни помага да преодолеем опасностите и ако се изгубим в живота, знаем, че той ще тръгне да ни търси.

Исус е Добрият пастир, но дали ние сме неговото добро стадо? Господ в днешното евангелие ни се представя като този, който ни обича и ни закриля. Иска да ни даде Своите благодати, за да бъдем щастливи не само в идния живот, но и в сегашния. Но за да можем да се радваме на Божията закрила, трябва да сме в Неговата кошара, но не само формално, а чрез сърцето си.

Исус ни обещава, че ще търси и тези, които все още не Го познават и не са част от стадото Му. Така че, дори и тези, които са далече от Бога не са извън бащинския поглед на Господ. Но най-голямата трагедия е, ако вече бидейки част от стадо на Исус, решим да си тръгнем оттам, за да търсим щастието си по трънливите пътеки. И това, за съжаление, се случва днес често, когато вярата ни няма въздействие над ежедневието ни. Днес Исус ни призовава да преосмислим живота си и да се върнем със сърцето си в Църквата, която е Божието ново стадо. Амин.    

24 Април 2021, 15:42