Търси

Подписването на Икуменическата харта в Страсбург Подписването на Икуменическата харта в Страсбург 

20 години Икуменическа харта: заедно за един по-справедлив и мирен свят

На 22 април 2001 г. в Страсбург бива подписана „Икуменическата харта“ или „Насоките за нарастващо сътрудничество между църквите в Европа“, основен документ, който има за цел да запази и развие братството между Църквите в Европа.

Двайсет години след това събитие, кардинал Анджело Баняско, председател на Съвета на епископските конференции на Европа (Ccee), и преп. Кристиан Кригер, председател на Конференцията на Църквите в Европа (Cec), благодарят на Бог „за мира, който изпитахме и за постиженията на световното икуменическо движение“, сред които „междуконфесионалните бракове, постигането на различни богословски споразумения, както и разцвета на многобройни междурелигиозни инициативи“. „Църквите засилиха работата си за справедлив и мирен свят - се чете в съвместната деклрация - не на последно място заради нарастващото движение на хора от други континенти, и увеличиха усилията си за грижата за Сътворението. Ето защо, „Икуменическата харта допринесе и даде нова сила на целия този растеж и трансформация“.

Въпреки това, Ccee и Cec подчертават, че днешното общество и Църкви „продължават да бъдат предизвиквани от всякакви разделения, стари и нови, които се нуждаят от изцеление, докато социалните и икономическите неравенства изискват промяна на нашите нагласи и структури“, така както и „непрекъснатите заплахи за демокрацията и природната среда изискват ново внимание към цялостта на живота“. В съвместната декларация не се забравя, че „повторното появяване на въоръжени конфликти и терористични атаки в някои части на континента през последните години изисква покаяние, прошка и справедливост. Всички тези фактори, заедно с пандемията Covid-19, предизвикват Църквите да предефинират своето служение, в дух на единство, потвърждавайки ангажимента да свидетелстваме за Христос като наш Спасител“.

Наясно сме – се чете още в изявлението – „че единството на християните не е само резултат от нашите човешки усилия. В същото време това единство, за което Исус се моли и страда, трябва да бъде забележимо в този свят“. Оттук и поканата на CCEE и Cec за укрепване на църковното общение чрез обща молитва и действие, като същевременно „ предлагаме нашето служение на света за насърчаване на справедливостта и мира“. За честването на двадесетата годишнина от „Икуменическата харта", на 22 април, от 19 до 20.30 часа, ще се проведе онлайн икуменическа среща озаглавена „Бъдете радостни в надежда, търпеливи в страданието, постоянни в молитвата“, заимствано от  Посланието на свети Павел до Римляните (12, 12).

Който желае да участва в това събитие, трябва да се регистрира на следния линк: https://zoom.us/webinar/register/WN__lClRISEQW2ofhF2ufA0aA

Докато срещата може да бъде проследене на живот в YouTube на следния линк: https://www.youtube.com/channel / UCmNjQop8IRofn3WO4mIDLzg.

Скоро ще бъде публикуван и специален помощен материал в електронен формат на няколко езика.

Подписана от кардинал Милослав Влк и митрополит Йеремия, по онова време председатели на CCEE и Cec, "Икуменическата харта" има дванадесет цели: да се отговори на призива към единството на вярата; съвместно възвестяване на Евангелието; взаимна помощ; съвместна работа; съвместна молитва; продължаване на диалозите; спомагане за оформянето на Европа; помиряване на народите и културите; опазване на Сътворението; задълбочаване на общението с юдаизма; грижа за отношенията с исляма; и накрая организиране на срещи с други религии и възгледи. Към всяка една от тези цели отговарят различни ангажименти на Църквите сред които: защита правата на малцинствата; защита на основните ценности срещу всякакъв вид атака; противопоставяне на опитите за експлоатация на религията и църквата за етнически или националистически цели, търсейки ненасилствено решение на конфликтите; подобряване и укрепване на състоянието и равните права на жените във всички сфери на живота и насърчаване на справедливото общуване между жените и мъжете в рамките на Църквата и в обществото; развитие на отговорен и устойчив начин на живот; признаване свободата на религията и съвестта на индивидите и общностите и гарантиране, че те могат да практикуват своята религия или възглед, в съответствие с действащото законодателство; отвореност за диалог с всички хора с добра воля, свидетелствайки християнската вяра.

svt/ vatn

22 Април 2021, 08:10