Търси

Ледникът Рона във Фурка, Швейцария Ледникът Рона във Фурка, Швейцария 

Швейцария: икуменическа кампания за климатична справедливост

„Климатична справедливост сега“: това е заглавието на великопостната икуменическа кампания, популяризирана в Швейцария от организацията „Action de Carême“, (ADC), ангажирана в помощта за католиците в страната, заедно с протестантите на „Pain pour le prochaine“ и християните от „Etre partenaire“.

Инициативата има за цел да поиска от Швейцарската национална банка (SNB), чрез петиция, да се откаже от инвестициите си в сектора на изкопаемите горива, за да се избегнат драматичните последици за изменението на климата. „В края на 2019 г. - гласи нота - SNB притежава почти 6 милиарда долара в акции на компании, които произвеждат изкопаеми горива“, финансирайки де факто „емисиите от 43 милиона тона въглероден диоксид годишно“ и „благоприятствайки прогресивното климатично затопляне от 4 до 6 градуса”, което е много над нивото, установено от Парижкото споразумение за климата. Подписано през 2015 г., това споразумение има за цел да ограничи средното глобално повишаване на температурата под прага от 2° C над прединдустриалните нива и да ограничи това увеличение до 1,5 °C.

„Икуменическата кампания - продължава нотата- има за цел да повиши осведомеността в Швейцария за ситуацията в страните от Южното полукълбо, където хората в най-неравностойно положение носят тежестта на последиците от изменението на климата, дори да нямат пряка отговорност за това“. Например, 50% от най-бедните населения в света генерират само 10% от свързаните с потреблението емисии на парникови газове, докато 10% от най-богатите населения произвеждат близо 50%. „Следователно е наложително да се насърчава климатичната справедливост. Това е принцип, който не може да бъде компрометиран“, казват организаторите на инициативата.

Междувременно последиците от изменението на климата се оказаха драматични за страни като Филипините, където честотата и интензивността на тайфуните се увеличиха, или Индонезия, където морското равнище се повишава опасно, излагайки на риск 90 000 кв. км земя и 23 милиона души.

„Време е страните, отговорни за изменението на климата, включително Швейцария - заключава нотата - да поемат своите отговорности, защото климатичната криза е остра и вече застрашава продоволствената сигурност на много народи. Трябва да действаме сега, за да постигнем целта за нулеви емисии на парникови газове в Швейцария до 2040 г.“.

Икуменическата кампания започна на 17 февруари, Пепеляна сряда, и ще завърши в петък, 26 март, в седмицата преди Възкресение Христово. Програмата включва многобройни онлайн конференции на платформите YouTube и Zoom, които имат за цел да повишат осведомеността сред обществото и особено сред младите хора по въпросите за околната среда и защитата на творението. Освен това, на 20 март в много швейцарски градове ще бъде възможно да се купи роза или шоколад, идващи от т.нар честна и справедлива търговия.

svt/ vatn

01 Март 2021, 15:58