Търси

Плакат за Годината „Famiglia-Amoris Laetitia“ Плакат за Годината „Famiglia-Amoris Laetitia“ 

САЩ- Година на семейството: уеб страница за семействата по света

По повод Годината „Famiglia-Amoris Laetitia“, обявена на 27 декември 2020 г. от папа Франциск, за да се отбележи петата годишнин от публикуването на едноименото Апостолическо насърчение, Епископската конференция на САЩ, чрез Комисията за миряните, брака, семейството и младежта, стартира нова уеб страница, посветена на събитието: https://www.usccb.org/topics/marriage-and-family-life-ministries/year-amoris-laetitia-family.

Уеб страницата предлага различни материали: размишления за Апостолическото насърчение на папата; катехизис за тайнството на брака, за семейството като домашна църква, за богословието на тялото и за естественото семейно планиране; размисли за радостта от съпружеската и семейната любов; помощ за семейства в затруднение и за поклонници, които възнамеряват да участват в Световната среща в Рим; насоки за онези епархии, които възнамеряват да отбележат срещата на местно ниво, едновременно със световната среща.

 „Годината на семейството - обясняват епископите на Съединените щати - има за цел да даде възможност да се задълбочи размисъла и се оцени апостолическото насърчение на папата, както и да се подкрепи важната роля на семействата, особено по време на пандемията Covid-19“. Съдържанието и духовните, пастирските и културните ресурси на инициативата, продължава нотата на американските епископи, „са насочени към семейства по целия свят и са замислени да се прилагат на местно ниво в енории и епархии, както и в университети, от църковни движения и семейни сдружения".

(dg/vatn)

22 Март 2021, 20:30