Търси

Христос влиза в Йерусалим Христос влиза в Йерусалим 

Коментар на Евангелието за 28 март 2021 г. от отец Йоан Хаджиев

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за Палмова неделя (Връбница), разказващо за славното влизане на Исус в Йерусалим, неговото арестуване и страдания.

Страданието на Нашия Господ Исус Христос (Мк. 14, 1-15.47)

Скъпи братя и сестри,

Днес е Връбница - неделята на Божието страдание. Литургията ни предлага днес един много богат и дълъг текст от Св. Марко, който разказва за последните моменти от живота на Спасителя. Исус страда и е изпълнен с мъка, но както през целия Си земен живот, иска и сега да изпълни Божията воля. Христос е изоставен от всички, никога досега не е бил толкова самотен. Всичко изглежда провалено. Изоставен е от тълпите, изоставен е от приятелите си. Дори и апостолите, тези, върху които е планирал да съгради Църквата Си, Го изоставят. Също Св. Петър се отказва от Исус. Иска да Го изхвърли от живота си, понеже заради Него могат да го споходят мъчения и нещастия. Иска да заличи изцяло Исус от живота си, иска да заличи всеки спомен за прекараното време заедно. Иска, но не може! Иска, не може да изхвърли от съзнанието си Спасителя. Следва Го отдалеч, чак до дома на първосвещеника. Въпреки че е обещал да отиде с Исус "и в тъмница, и на смърт", 3 пъти се отказва от Месията. И в този момент се чува за втори път песента на петела, която показва началото на новия ден и на новото време, започнато с идването на Исус на земята. Тази песен на петела събужда в Св. Петър сълзи на разкаяние, понеже се е отказал от Този, който преди това бе избрал за смисъл на живота си.


Исус се надява в нас! Винаги има надежда за нас, но само дотогава, докато ние не изгубим сами надежда в себе си и вместо сълзи на разкаяние като Петър, пролеем сълзи на отчаяние като Юда. Амин.

27 Март 2021, 15:54