Търси

Евангелие за петата неделя от Великия пост, Йоан 12, 20-33. Евангелие за петата неделя от Великия пост, Йоан 12, 20-33. 

Коментар на Евангелието за 21 март 2021 от отец Йоан Хаджиев

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за петата неделя от Великия пост.

Ако житното зърно падне в земята и умре, то дава много плод (Йоан 12, 20-33)

Отец Йоан Хаджиев коментира Евангелието за петата неделя от Великия пост

 Скъпи братя и сестри,

Днешното Евангелие на Йоан ни разказва за гърците, които са искали да видят Исус. Но те не искали точно да Го видят, по-скоро са искали да се запознаят с Него и с учението Му. Затова молят да им станат посредници Андрей и Филип, единствените апостоли с гръцки имена, родени във Витсаида, където са живеели заедно гърци и евреи. На пръв поглед молбата на гърците не е удовлетворена, понеже Исус не установява пряк контакт с тях. Но това е само на пръв поглед! Христос, който е отхвърлен от евреите, разбирайки, че езичниците искат да Го следват, осъзнава, че е дошъл часът на кръстната Му смърт. Наистина, езичниците ще Го видят, но това ще стане с очите на вярата, след като Исус умре и възкръсне.

Исус подчертава ясно факта, че само ако умре ще може да донесе най-ценния плод за нас - спасението. Господ пак ни припомня притчата за зърната, хвърлени в почвата. Но при Св. Йоан акцентът е поставен не на растежа на зърното и на реколтата, а точно на смъртта. Исус, който е бил истински човек, се е страхувал от смъртта. Но Той е искал да изпълни плана на Отца и това, което в очите на света е било провал, всъщност е триумф. Това се отнася не само за Исус, но и за нас. Затова Господ казва: "и дето съм Аз, там ще бъде и Моят служител".

Вече се приближаваме към края на Великия пост - време, през което размишлявахме за смисъла на живота ни и за целта му. Исус не ни спасява и не ни спестява страданията, които всеки човек трябва да преживее по време на житейския си път. Но Христос ни обещава нещо по-голямо - ще можем да бъдем с Него в славата Му, но само ако наистина сме Го следвали през живота си, който е само миг от вечността на Бога.

Амин.

20 Март 2021, 09:08