Търси

Знамето на Европейския съюз Знамето на Европейския съюз 

Европейските епископи обсъждат пандемията, миграцията и религиозната свобода

Заместник-председателят на Европейската комисия Маргаритис Схинас ще вземе участие в пролетната асамблея на Комисията на епископските конференции на Европейския съюз (Comece), която ще се проведе онлайн на 17 и 18 март.

Делегатите на епископските конференции ще обсъдят Covid-19, политиките за миграция и убежище и религиозната свобода в рамките на ЕС. Една година след пандемията, която причини смъртта на над 2,5 милиона души по целия свят, епископите на Европейския съюз ще обсъдят текущото състояние на възстановителния процес в ЕС и неговите държави-членки и ще обсъдят как най-добре да насърчат подхода насочен към хората и базиран на ценностите в политиките на ЕС, който е станал още по-наложителен заради социално-икономическото въздействие на здравната криза.

 Участието на Маргаритис Схинас ще позволи на епископите да анализират напредъка на „открития прозрачен и редовен диалог“ между Църквите и институциите на ЕС, залегнал в член 17 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и да подчертаят някои конкретни политически препоръки с оглед на бъдещи преговори по пакта за миграция и убежище. Тези препоръки се съдържат в декларация, изготвена от работната група по миграция и убежище към Comece през декември миналата година. В светлината на различните национални безпокойства относно насърчаването и защитата на религиозната свобода, епископите също ще обсъдят как да се справят с бъдещите предизвикателства.

svt/ vatn

17 Март 2021, 09:50