Търси

Домашно насилие Домашно насилие 

Църквите в Украйна заедно срещу домашното насилие

Социален проблем, отдавна е в центъра на вниманието на Църквите и религиозните организации в страната, които се стремят да се преборят с него с помощта на междурелигиозен проект.

Лиза Дзенгарини – Светла Чалъкова – Ватикана

Сътрудничеството на религиозните общности в борбата срещу насилието, основано на пола, бе основната тема в центъра на среща, която събра на 28 януари в Киев представители на Съвета на църквите в Украйна и други религиозни общности с междупартийна група, на украинския парламент, събрана под съкращението „Ценности, семейно достойнство“. Срещата бе организирана - съобщава уебсайтът на Украинската гръко-католическа църква – от Института за религиозна свобода, украинска НПО за правата на човека, основана през 2001 г. с цел насърчаване на диалога между религиите и по-специално с държавата по темата за религиозните права.

Диалог и взаимно разбирателство

На преден план по време на срещата бе поставен новия междурелигиозен проект срещу домашното насилие, стартиран миналата година от Института за религиозна свобода в сътрудничество със Съвета на Църквите в Украйна, които насърчиха заедно различни инициативи в тази област. Целта на междурелигиозния проект е именно да насърчи диалога, взаимното разбирателство и взаимодействието между религиозните общности, активисти и институции, за да направи по-ефективни действията им за предотвратяване и борба с домашното насилие, което също се увеличи в Украйна по време на пандемията Covid-19.

Защита на семейството

На срещата присъства и Негово Блаженство Святослав Шевчук, глава на Украинската гръко-католическа църква, който в словото си подчерта, че проблемът не трябва да се подценява от Църквите, отбелязвайки, че борбата срещу този бич е важна „за защитата на семейната институция. В този смисъл - подчерта той - от съществено значение е да се повиши осведомеността сред местните религиозни общности, чрез възпитанието, за недопустимостта на домашно насилие. Според православния митрополит Епифаний, председател на Съвета на Църквите в Украйна, сътрудничеството между Църквите за превенцията и борбата с домашното насилие трябва да включва религиозни общности, преди всичко на местно ниво.

Александър Заяц, председател на Института за религиозна свобода, призова за продължаването на междурелигиозния проект, по-специално чрез кампанията „Спрете насилието!“, стартирана на сайта на Института и, на който украинските религиозни лидери са публикували свои призиви и размишления.

03 Февруари 2021, 09:35