Търси

Втора неделя от Великия пост: "Този е Моят възлюбен Син" (Марк.9,2-10) Втора неделя от Великия пост: "Този е Моят възлюбен Син" (Марк.9,2-10)  

Коментар на Евангелието за 28 февруари 2021 от отец Йоан Хаджиев

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за втората неделя на Великия пост, което разказва за Христовото Преображение.

Този е Моят възлюбен Син (Марк.9,2-10)

Отец Йоан Хаджиев коментира Евангелието за Христовото Преображение

Скъпи братя и сестри,

Днес е II неделя от Великия пост и Св. Марко ни разказва за Христовото Преображение. То от една страна потвърждава божествената природа на Исус и разкрива бъдещата Му слава. От друга страна днешното събитие ни припомня, че Исус ще се върне при Отца чак след като е претърпял ужасните мъки на Кръста за нашето спасение.

С идването на Исус на земята настъпва един прелом в човешката история. Той е дошъл, за да възстанови приятелството на хората с Бога. Но за да се случи това, Божият Син е трябвало да бъде жертван. Въпреки че Исус е прославен и пълен с радост, Илия и Моисей искат да разговарят с Него. Другите евангелисти добавят, че те са разговаряли с Христос за смъртта Му. Страданието и радостта, неща, които взаимно се изключват, по парадоксален начин са съединени в Исус. Дори и в страданието има смисъл и по начина, по който го приемаме и преживяваме се разбира на какъв етап сме в нашата вяра.

Християнският живот е едно постоянно съзерцание на Исус, прославен и унижен. Неслучайно символът на нашата вяра и на нашата победа е Кръстът, на който е умрелият Исус. Божието откровение, както това на Тавор, не може да бъде разбрано само с човешки ум. Затова и апостолите са дезориентирани и не знаят как да реагират на Христовото Преображение. Само вярата може да накара да замълчи страхът, най-вече страхът да отворим живота си за Христос.

Амин

27 Февруари 2021, 11:26