Търси

Американските епископи се произнасят по закона за равенството. Вярващ, който се моли  Американските епископи се произнасят по закона за равенството. Вярващ, който се моли  

Американските епископи: законът за равенството дискриминира вярващите

В писмо до Конгреса се потвърждава подкрепата за законите, които защитават достойнството на всеки човек, но силно се критикува законопроекта, тъй като би причинил сериозна дискриминация спрямо вярващите въз основа на техните убеждения относно брака и сексуалността

Бенедета Капели – Маня Кавалджиева – Ватикана

 „Пишем, за да дадем нашата подкрепа на законите,  които защитават достойнството и гарантират уважението към хората, както и за да изразим нашите сериозни опасения относно „Закона за равенството“ (Equality Act), мярката, която се очаква да бъде гласувана скоро от Камарата на представителите на САЩ“. Това се чете в писмо, подписано от петимата председатели на комисиите за религиозна свобода към Американската епископска конференция (USCCB), чийто председател е кардинал Тимъти М. Долан, следват подписите на Джозеф Нойман (комисията за защита на живота), Дейвид А Кондерла (комисията по въпросите на брака), Майкъл К. Барбър (за католическото възпитание) и Пол С. Кокли (за човешко развитие).

Прелатите отново подчертават необходимостта от защита на човешкото достойнство „защото всеки човек е направен по Божи образ и подобие, и към него трябва да се отнасяме съответно с уважение и състрадание“. Епископите поясняват, че „този ​​ангажимент се отразява на благотворителното служение на Църквата към всички хора, без разлика на раса, религия или друга характеристика“.

Нови гледни точки, които разделят

Петимата епископи изтъкват, че „ангажиментът е да се гарантира на всеки човек „заплатен труд, без несправедливи дискриминации“, да се осигурят основните блага, необходими за живота.  Законът за равенството желае „да защитава от дискриминация хората, които изпитват еднополово привличане или е налице разногласие за родова идентичност“, но нормата, уточняват прелатите, „представлява налагане на индивиди и организации, от страна на Конгреса, на нови гледни точки, които разделят по отношение на „пола“. Това включва непризнаването на половите различия, представяйки фалшиво „пола“ само като социална структура“.

Внимание към идеологиите

Припомняйки думите на папа Франциск в Laudato si ' – „не е здравословно поведението, което иска да заличи сексуалната разлика, защото вече не знае как да се справя с нея“ – петимата американски епископи потвърждават, че „едно е да се разбира човешката слабост и сложността на живота, а друго е да се приемат идеологии, които се опитват да разделят неразделните аспекти на действителността”. Практически погледнато, прелатите изброяват поредица от възможни нарушения на права, като по този начин се дискриминират хората с вяра. Това ще причини многобройни правни и социални вреди, тъй като „ще навреди на религиозните организации, които се занимават с благотворителност, като приемните домове“ и хиляди хора, които се ползват от тях, просто „поради убежденията си по въпросите на брака и сексуалността“.

Дискриминациите

Друга точка се отнася до задължението да се подкрепя „прехода към друг пол“ и в същото време да се принудят „данъкоплатците да плащат абортите, а здравните работници, които възразяват по съвест – да ги извършват, слагайки край на много човешки животи“. Законът би причинил дискриминация в спортната практика, принуждавайки момичетата да се състезават с момчета и мъже и „да бъдат в едни и същи съблекални и душове с биологични мъже, които твърдят, че се идентифицират като жени". Освен това, по местата, които са собственост на религиозни организации, включително синагоги и джамии, съществува опасност от приемане на функции, „които нарушават техните вярвания". Рискът е също така да се изключат хората от кариерно развитие само поради техните вярвания относно брака и сексуалността. И накрая, опасението е, че може да се отмени частично Закона за възстановяване на религиозната свобода. В писмото епископите подчертават, че всяка година „Католическата църква помага на милиони хора в нужда чрез своите енории, училища, болници, приюти, клиники, хранителни банки и други благотворителни организации”. Те посочват,  че да се съзре у другия Божия образ ни кара да имаме твърди позиции „по отношение на живота, брака и сексуалността“, а също и „да служим на най-уязвимите и на общото благо“. „Ние се противопоставяме, заключават те, на това законодателство“.

26 Февруари 2021, 08:39