Търси

Vatican News
Участничка в манифестация в Рим в защита правата на жените. Участничка в манифестация в Рим в защита правата на жените. 

ССЦ: заедно в борбата срещу насилието над жени

Ангажиментът на Църквите в борбата срещу неравенствата между половете и насърчаването на защитата, особено за жени, бе основната тема на Седмият годишен симпозиум за ролята на религията и религиозните организации в международните отношения.

Тициана Кампизи - Димитър Ганчев - Ватикана

Ускоряване на равенството между половете, равенството и справедливостта: това са предложенията на участниците в Седмия годишен симпозиум за ролята на религията и религиозните организации в международните отношения, проведен онлайн миналия вторник. Срещата беше организирана от Световния съвет на църквите (WCC), Общия съвет на църквата и обществото на Обединената методистка църква, Ислямска помощ, ACT Alliance, Църквата на адвентистите от седмия ден, Soka Gakkai International, United Religions Initiative и от UN Women и UNFPA за Междуведомствената работна група за религия и развитие на ООН.

Работим за изграждане на взаимоотношения в общността

По време на работата, съобщава порталът на ССЦ, Петер Прове, директор на Комисията на Световния съвет на църквите за международни отношения, отбеляза, че пандемията Covid-19 е довела до отлагане на събитията за равенство между половете, прекъсване на ключови процеси за насърчаване на пола справедливост и увеличаващи се случаи на сексуално насилие и други форми на несправедливост и че поводът на симпозиума е ангажимент да работим заедно за борбата с тях. „Ще се нуждаем един от друг през идните години, тъй като има много сираци, много вдовици и много разрушени семейства“, каза Фумзиле Мламбо-Нгчука, изпълнителен директор на ООН Жени. Лекторите изразиха необходимостта, че работата за изграждане на взаимоотношения между религиозни общности и граждански организации трябва да продължи.. „Трябва да пренасочим отрицателните религиозни енергии към положителни - призова Виктор Очен, основател на мрежата на Африканската младежка инициатива African Youth Initiative Network. При сегашните обстоятелства, трябва да създадем коалиция, която мисли по същия начин”.

Ключовата роля на религиозните организации и религиозните лидери

Руделмар Буено де Фария, генерален секретар на ACT Alliance, говори за погрешното тълкуване на свещените текстове, което в комбинация с вредни културни и традиционни практики подкопава същността на равенството между половете. „Изключително важно е да работим с религиозни и отговорни лидери, за да насърчим трансформиращ подход, който преструктурира структури и организации за насърчаване на справедливостта между половете“, подчерта той. Ганун Диоп, генерален секретар на Международната асоциация за религиозна свобода, подчерта, че е важно да се справим с неравенството между половете на всички нива и че особено жените страдат от него, например на работното място. Иб Петерсън, заместник-изпълнителен директор по управлението на Фонда на ООН за населението (UNFPA), докладва, че въздействието на пандемията върху жените и момичетата е огромно, до такава степен, че са необходими десетилетия, за да се достигне постигнататото за равенството на пола. Питърсън също подчерта колко е важно да се подпомогне достъпността до услугите за сексуално и репродуктивно здраве и да се намали рискът от насилие, основано на пола, като се преодолеят основните причини за много дискриминационни и насилствени поведения. На конференцията бе призната ключовата роля за това на религиозните организации и религиозните лидери.

29 Януари 2021, 12:59