Търси

Словото стана плът и живя между нас Словото стана плът и живя между нас 

Коментар на отец Йоан Хаджиев на Eвангелието за 3 януари 2021

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за Втора неделя след Рождество Христово, което ни представя уводните думи от Евангелието според Йоан, в което Евангелиста ни представя вечното Слово на Отца, което „живя между нас, пълно с благодат и истина; и ние видяхме славата Му, слава като на Единороден от Отца“, защото – казва още Евангелиста – „Бог никой никога не е видял. Единородният Син, Който е в недрата на Отца, Той Го обясни“.

„И Словото стана плът, и живя между нас“ (Йоан 1, 1-18)

Аудио коментар на неделното Евангелие от отец Йоан Хаджиев

Скъпи братя и сестри,

Днешното Евангелие е изключително богато на знаци и символи. Дълго време човек може да остане замислен над тези думи, зад които се открива цял свят от послания. Св. Йоан по един мистичен начин ни се разказва цялата история на света от времето преди сътворението му до времето на Църквата, след като Исус е вече обявил Божия план. В днешните 18 стиха са обхванати 14 милиарда години история. Текстът започва с „В началото”, които са и първите думи на първата книга на Библията - Битие. С идването на Христос започва едно ново сътворение на света. Исус, чрез своята кръстна смърт е изкупил човечеството и даде спасението на всички, които са готови да го приемат. По този начин човек има възможността да си възвърне старото приятелство с Бог, изгубено чрез непослушанието в Райската градина.

Йоан ни кара отново да се върнем пред Витлеемската пещера и да съзерцаваме тайната на Въплъщението. Исус е представен като истински Бог, равен на Отца и съществуващ още от „началото”. Кулминация на цялото евангелие на Йоан са днешните думи: „И Словото стана плът, и живя между нас”. Никога не бихме си помислили, че това е възможно, ако не ни беше обявено от Исус. Христос изоставя своето съвършено щастие, произтичащо от общението му с Отца и Светият Дух и става един от нас. Исус идва за да ни помири с Отца.

За Св. Йоан думите „свидетел” и „свидетелство” са важни и ключови за разбиране на неговото богословие. Той нарича Св. Йоан Кръстител „свидетел”, а не „пратеник”, както го определят другите евангелисти. За Св. Йоан християнинът трябва да стане свидетел на Исус, т.е. сам да се е срещнал с Него за да може автентично да проповядва. И този нюанс има огромно значение за нас и ни задава въпроси доколко ние сме се срещнали с Христос в нашия личен живот. Амин.

02 Януари 2021, 17:41