Търси

Исус с първите апостоли Исус с първите апостоли 

Коментар на отец Йоан Хаджиев на Eвангелието за 17 януари 2021

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за Втора неделя през годината, в което Андрей, брат на Симон Петър, казва, че са намерили Месията, и води брат си при Исус. „А Исус, като се вгледа в него, каза: ти си Симон, син Ионин; ти ще се наречеш Кифа (което значи Петър - камък)“.

„И видяха, къде живее; и престояха оня ден при Него“ (Йоан 1, 35-42)

Аудио коментар на неделното Евангелие от отец Йоан Хаджиев

Скъпи братя и сестри, 

Днес, когато в София ще бъде ръкоположен нов член на колегията на епископите,  Евангелието ни разказва за призоваването на първите ученици Христови. Те са били преди това ученици на Св. Йоан Кръсител, който без да се поколебае посочва Исус, казвайки: „Ето Агнецът Божий”. По този начин той ще загуби тълпите, които го следват, но Йоан осъзнава, че мисията, поверена му свише, вече е приключила. Изборът да се следва Исус не е изцяло личен избор, всъщност Христос се обръща за първи път към бъдещите си ученици, а не обратното. Исус се обръща към тях, за да разбере какво търсят и какви са им намеренията. Те му отговарят с „Де живееш?”. Всъщност те не се интересуват какъв е адресът на Исус, а по-скоро кой е Той.

Предполага се, че другият ученик, който не е бил споменат с името си е точно авторът на днешното евангелие - Св. Йоан. Точно той споменава в колко часа се е случила тази среща с Месията. Това само подчертава колко важно е било за него това събитие, щом години след това си спомня такива подробности. И наистина, тази среща променя живота му, както и този на другите ученици. Когато Андрей съобщава на брат си Симон за Исус, той казва многозначителното: „Намерихме Месията”, което е доста необичайно. Бихме очаквали да чуем по-скоро: „Срещнахме Месията”. Но точно това „намиране” означава, че Исус, обект на търсенията на целия еврейски народ, най-накрая е открит.

Голяма чест за нас е, че сме и ние ученици на Исус. И ние сме избрани от Него без никакви наши заслуги. Не сме станали християни, понеже сме изследвали всички възможни религии и философии, и сме открили най-истинската. Вярата е Божи дар за нас и ние сме наистина щастливи, че и на нас се е спрял Божия поглед и ни е включил в своята мисия за спасение на човечеството, която всеки от нас извършва според задачата, поверена му от Църквата. Утре започва и Седмицата за молитва за християнско единение, така че да не забравяме да се молим за единството на Христовите ученици. Амин.

16 Януари 2021, 16:18