Търси

Исус изгонва нечистите духове Исус изгонва нечистите духове 

Коментар на отец Йоан Хаджиев на Eвангелието за 31 януари 2021

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за Четвърта неделя през годината, в което се разказва, за Исус, който поучава в синагогата на Кернаум, „като такъв, който има власт, а не като книжниците“. Имаше в синагогата им човек с нечист дух, който извика и каза: „какво имаш Ти с нас, Исусе Назареецо! Дошъл си да ни погубиш ли? Зная Те, кой си Ти, Светия Божий. Но Исус забранява на духа да говори и заповядва на духа да „излезе от Него“. И веднага се пръсна слух за Него по цялата околност Галилейска.

„Той ги поучаваше като такъв, който има власт“ (Мк. 1, 21-28)

Аудио коментар на неделното Евангелие от отец Йоан Хаджиев

Скъпи братя и сестри,

В днешното евангелие Св. Марко ни разказва за един типичен ден на Исус. Господ е прекарвал времето си проповядвайки, лекувайки и молейки се. Според еврейската традиция всеки зрял мъж е могъл да даде някакво поучение за общността по време на съботното служение в синагогите. Така че Исус прави нещо напълно обичайно, но всички го възприемат като необичайно! Думите на Исус имат голяма сила, която може да докосне сърцата.

Още от първата глава на евангелието на Св. Марко, Исус се среща със своя враг - дявола. Нечистият дух разпознава ясно кой стои пред него и разкрива на всички това, което все още никой не е знаел напълно - че този обикновен човек, на когото всички се възхищават, всъщност е Божият Син. Дяволът, произнасяйки ясно името Му, всъщност Го предизвиква да се разкрие в славата си. Но Исус му забранява строго да говори. Месията, който ще умре сам на кръста, не е дошъл, за да покаже величието си, а по-скоро до проповядва чрез скромността си за един Бог, който е близък до човека. Затова и Исус прекъсва проповедта си за да освободи от злия дух изстрадалия човек.

Днешното Евангелие ясно ни предупреждава за опасността нашата вяра да бъде само едно  знание за Бога, една традиция и нищо повече. Нека обърнем внимание, че дяволът познава много по-добре кой е Исус, отколкото хората, събрали се в синагогата. Дяволът познава и сега Христос дори по-добре от нас. Но това знание не му дава спасението. Нека днешните слова да ни мотивират по-често да отваряме катехизиса, но допълвайки това с една ежедневна молитва и често приемане на Св. Тайнства. Амин.

30 Януари 2021, 19:37