Търси

Свещеното Писание Свещеното Писание 

Монсиньор Гадецки: без Свещеното Писание е невъзможно да се разбере Христос

Монсиньор Станислав Гадецки, председател на Полската епископска конференция, насърчи епископите, свещениците, богопосветените и вярващите от мирянските движения да отбележат, на 24 януари, ІІІ Обикновена неделя през литургичната година, Неделята на Божието Слово, учредена през 2019 г. от папа Франциск с Апостолическото писмо под формата на Motu proprio “Aperuit illis“.

„Църквата – посочва монсиньор Гадецки – се ражда от въплътеното Слово, т.е. от Личността на Исус Христос, но Свещеното Писание е въведение и коментар на Личността на Исус Христос“.

Ето защо, председателят на полските епископи вярващите да обърнат внимание на Божието Слово, на проповедта, но също и на литургичната среда и литургията, в тази специална библейска неделя, която „трябва да породи ентусиазъм и любов към Свещеното Писание - обясни той - без което е невъзможно да се разбере Христос ”, не само на 24 януари, но и целогодишно.

Библейското сдружение в Полша организира вече от няколко години също Библейска седмица и Национално четене на Свещеното Писание. Тази година ХІІІ Библейска седмица ще се проведе от 18 до 24 април, а V Национално четена на Свещеното Писание на 18 април.

svt/ vatn

08 Януари 2021, 09:06