Търси

Християни от Нигерия в молитва Християни от Нигерия в молитва 

Християнско единение: икуменизмът преминава през истината на вярата

„Няма преки пътища към икуменизма, защото истинският икуменизъм преминава по пътя на истината, в която се вярва и практикува“: това пише Испанската епископска конференция в послание, разпространено за Молитвената осмодневница за християнско единение, която ще бъде отбелязана от 18 до 25 януари. Темата избрана за събитието, заимствано от Евангелието според Йоан (15, 1-17) е „Пребъдвайте в моята любов и ще донесете много плод“, а размишленията по нея са от монашеската общност в Граншан, Швейцария.

„Единството на Църквата – пишат членовете на Подкомисията за международните връзки и междурелигиозния диалог към Епископската конференция – не е плод на нашия консенсус, на споразуменията, които можем да постигнем между християнските деноминации, независимо, че търсенето на разбирателство е необходимо, за да се доближим до единството, което Христос иска за своята Църква. Въпреки това, докато тези споразумения са ефикасни и дават своите плодове – подчертават испанските епископи – е необходимо, да бъдат живяни и реализирани, като онова, което в действителност са, т.е. като дело на Светия Дух“. Оттук призива на Епископската подкомисия към „духовен икуменизъм“, за да „разберем наистина това, което правим като християни“.

Посланието на епископите припомня също многобройните религиозни общности и асоциации, които „дават приоритет на молитвата, като средство за постигането на видимото единство, което Христос пожела за своята Църква“. Ако всъщност човек се поддаде на изкушението да се спре само на „трудностите и препятствията, които продължават да съществуват между една и друга църква и между църквите и църковните общности“, тогава се допуска „сериозна грешка“: тази на „несправедливостта спрямо истината на вярата, която изповядваме във всяко едно от християнските изповедания“. В този смисъл няма преки пътища към икуменизма, защото той преминава през истината, в която се вярва и, която се практикува“. Испанските епископи, разбира се, осъзнават трудностите, които съществуват, които са красноречиви и е „излишно да се отричат“. Но това, според тях, трябва да бъде покана „да се молим по силно за единството на Църквата“.

„Трябва да имаме пълно доверие в словото на Христос – призовават испанските епископи- и да останем единни с Него“. В момента, в който „се дистанцираме от Христос - е предупреждението на епископите - всички наши проекти за единството на Църквата са възпрепятствани“. Посланието на Епископската подкомисия завършва с отправената към всички покана „да се обърнат към Христос, за да можем да изпълняваме Неговата воля в нас, реализирайки християнското единство“.

18 Януари 2021, 08:42