Търси

Икуменическа молитва в лутеранската катедрала на Рига Икуменическа молитва в лутеранската катедрала на Рига 

Християнско единение. Ден Трети: Бъдете едно тяло

«Да се обичате взаимно, както Аз ви обикнах» (Йоан 15, 12)

Кол 3,12-17 Облечете се в съчувствие

Йоан 13,1-15; 34-35 Да се обичате взаимно

Размишление

В навечерието на смъртта Си, Исус коленичи, за да умие нозете на Своите ученици. Той знаеше трудността да се живее заедно, значението на прошката и на взаимното служене. «Ако Аз не те умия», каза Той на Петър, «ти няма да имаш нищо общо с Мене.»

Петър прие Исус в нозете си, той беше умит, беше докоснат от смирението и добротата на Христос. Петър ще следва Неговия пример и ще може да бъде в служба на общението между вярващите в зараждащата се Църква.

Исус желае животът и любовта да текат между нас, както сокът в лозата, за да може християнските общности да бъдат едно тяло. Но днес както и вчера, не е лесно да се живее заедно. Често пъти ние сме изправени пред нашите собствени граници. Понякога не успяваме да обичаме, тези които са близо до нас, в общността, в енорията, в семейството. Случва се нашите взаимоотношения да се влошат напълно.

В Христос ние сме поканени чрез безброй начала да се облечем в състрадание. Да признаем, че сме обикнати от Бог, това ни подтиква да се приемем едни други със своите слаби и силни страни.
Тогава присъствието на Христос просветва между нас.

«С нищичко ли не си създал помирение в тази тайна на общението, която е Църквата? Подкрепен от обща подготовка, радвай се, ти вече не си сам, ти напредваш във всичко с твоите братя. С тях ти си призван да изпълниш притчата за общността».

Молитва


Боже, Отче Наш,
Чрез Христос и чрез нашите братя и сестри,
Ти ни показваш Твоята Любов.
Отвори сърцата ни
За да можем да се приемем в нашите различия
И да живеем прошката.
Дай ни благодатта да формираме едно тяло,
Което осветлява дара, който е всеки човек;
И всички заедно да бъдем отражение на живия Христос.
 

превод г-жа Йорданка Гьокова

Никополска епархия

20 Януари 2021, 08:56